Bir alanın kuşbakışı görünüşünün, belirli bir ölçek dâhilinde düzlem üzerine aktarılmasına plan denir, ölçeği 1/1’den 1/20.000’e kadar olan haritalar plan olarak adlandırılır. Planlar yeryüzünün küçük bir bölümünü ayrıntılı olarak gösteren çizimlerdir. Bu nedenle genelde dar alanların gösteriminde kullanılırlar. Kroki ise herhangi bir yerin plansız ve ölçeksiz biçimde kâğıda aktarılmış taslaklarıdır. Krokiler günlük hayatımızda çok işe yarar, örneğin bilmediğimiz, ancak gitmek istediğimiz bir yere kroki yardımıyla ulaşırız. Krokiler basit çizimlerdir. Kuşbakışı görünüşü, kabataslak ve ölçeksiz olarak gösterirler.

Bunların yanında kendine özgü geoid şekli nedeniyle Dünyamız, hiç bir zaman düzleme tam olarak aktarılamaz. Bu nedenle ancak Dünyanın belirli bölgelerini, çok küçük hatalarla gösterebilen projeksiyonlar ortaya çıkmıştır. Her projeksiyonun bir odak noktası vardır. Bu odak noktası haritası çizilecek ülkenin Dünya üzerindeki yerine bakılarak tespit edilir. Projeksiyonlar haritanın çizim amacına göre seçilirler. Kimi projeksiyonlar alan kimileri açı veya uzunluk korur. Herhangi bir çizimde – Kuşbakışı çizilmiş olma, Ölçek, Düzlem üzerine aktarılma gibi unsurlardan biri eksik ise bu çizim kroki olarak nitelendirilir.