Makedonya kralı İskender olarak bilinen Büyük İskender thtta çıktıktan sonra Yunan birliğini sağlamıştır. (Helen birliği) Helen birliğini sağladıktan sonra Asya Seferi’ne çıkan Makedonyalı İskender Anadolu, Suriye, Mısır ve Filistin’i ele geçirerek Hindistan’a kadar ulaşmıştır. Asya Seferi sırasında M.Ö. 333’te Persler ile mücadele edilmiş ve Pers İmparatorluğu’na son verilmiştir.

Büyük İskender bu seferleri sırasında bilim adamlarını da yanında götürerek, ele geçirdiği ülkelerin ugarlıklarını inceletmiştir. Bunun sonucunda eski Doğu uygarlıkları, Yunan Batı uygarlığı ile kaynaşmış ve “Helenizm Uygarlığı” ortaya çıkmıştır. Büyük İskender gittiği ülkelerde yeni şehirler kurdurmuş ve buralara Yunanistan’dan göçmenler getirip yerleştirmiştir. Böylelikle Doğu, Batı halkları bu şehirlerde kaynaşmıştır. (Anadolu’da Biga ve İskenderun, Mısır’da İskenderiye gibi.)

Helenistik dönemde pozitif bilimlerde çok önemli gelişmeler yaşanmışpek çok eser yazılmıştır. ( Bu eserler, Abbasiler döneminde Müslüman bilim adamları tarafından Arapçaya tercüme edilmiş ve Haçlı seferleri sırasında da Avrupalılar tarafından öğrenilerek, Rönasans’ın oluşumunda etikili olmuştur.)

Büyük İskender’in ölümü üzerine ülke komutanları arasında pay edilmiş ve topraklar üzerinde,

– Selevkoslar (Asya Krallığı)
– Ptolemailer ( Mısır Krallığı)
– Antigonitler (Makedonya Krallığı) kurulmuş ve imparatorluk dağılmıştır.

Bu uygarlık döneminde (M.Ö. 33O – 30) Bergama, Efes, Milet , İskenderiye gibi kentler kültür merkezi haline gelmiştir, İskenderiye Feneri, Bergama’daki Zeus Tapınağı, Bergama’daki Asklepion Sağlık Merkezi, 2OO bin cilt eser bulunan Bergama Kütüphanesi dönemin önemli eserleri arasındadır.

Balıkesir masaj salonu

Altıeylül masaj salonu

Ayvalık masaj salonu