Etiket: kral

Demoklesin Kılıcı Deyimi Ne Demek – Demokles Kimdir

Demoklesin Kılıcı ile İlgili Bilgi:

Demokles, M.Ö. IV. yüzyılda Syrakusai Kralı olan Dionysios‘un nedimlerinden biriydi. Dionysios kısa zamanda devletini güçlendirdi. Dionysios, yanında sürekli olarak bir kılıç taşır ve gerektiğinde kullanmaktan çekinmezdi.

Demokles, kral olmanın çok rahat olduğunu düşünüyordu. Bir gün bu fikrini krala açtı. Nedimine ders vermek isteyen kral, “Senin bir süre krallığın nimetlerini tatmanı istiyorum. Yarın bütün gün benim tahtıma sen otur ve ülkeyi dilediğince yönet.” dedi Dionysios, o gece sürekli yanında gezdirdiği kılıcını at kuyruğundan kopanları bir kıl ile tahtın üzerine astırdı. Demokles, ertesi gün tahta oturduğunda başında düştü düşecek şekilde sallanan kılıcı gördü. Kralın astığı kılıcı indirmeye de cesaret edemedi. Kral daha sonra gelip, “Nasıl, Demokles, krallığın tadına vardın mı?” deyince, Demokles, “Haşmetmeap, krallık tatlı olacaktı ama yazık ki kılıç Demokles‘in değildi.” dedi.

Her nimetin kendisine göre de külfeti ve tehlikesi vardı. “Demokles’in kılıcı” deyimi de bu duruma işaret etmekteydi.

{ 1 Comment }

Fransız İhtilali’nin Başlaması ve Gelişmesi

Fransız İhtilali’nin Genişlemesi:

  • Ekonomik sıkıntılar yaşayan Fransa’da kral Lui, Eta Jenera Meclisini topladı. Meclisin toplanma sebebi yeni vergiler belirlemektir.Mecliste soylular, rahipler ye halk temsilcileri arasında anlaşmazlık çıkınca kral meclisi kapattı. Halk bu olay sonrasında ayaklandı.
  • 13Temmuz 1789’da Basti Hapishanesi ele geçirildi ve tüm tutuktular serbest bırakıldı.
  • Halk temsilcileri yeni bir anayasa yapmak için kurucu meclisi oluşturdular. Kurucu meclis, soylu ve rahiplerin taşıdığı imtiyazlara son vererek İnsan ve Vatandaşlık Hakları Bildirisi‘ni ilan etti.
  • Bildiride; yeni anayasa ile kralın yetkileri sınırlandırıldı ve meşruti yönetime geçilmesi kararı alındı. Kral XVI. Lui 1792 yılında bu kararları kabul etmediği için idam edildi.
  • Fransa’da karışıklıklar 1804 yılına kadar devam etti. Bu tarihte Napolyon Bonapart karışıklıkları sona erdirerek imparator seçildi.

Fransız İhtilali şu dönemleri yaşamıştır:

  • 1789 – 1792 Meşrutiyet Dönemi
  • 1792 – 1795 Cumhuriyet Dönemi
  • 1715 – 1799 Direktuvar Hükümeti
  • 1799 – 1804 Konsül Hükümeti

Fransa’da 1804 yılında Napolyon Bonopart kendisini ömür boyu konsül seçtirmiştir. Bu tarihten sonra Fransa’da imparatorluk idaresi başlamıştır.

{ Add a Comment }

Lidyalılar Hakkında Kısa Bilgi

M.Ö. 1200’terde Anadolu’ya gelerek Gediz ve Küçük Menderes nehirleri çevresinde yaşadılar. Kral Giges tarafından M.Ö. 68 7 tarihinde başkent Sard (Manisa – Salihli yakınlarında) olacak şekilde kuruldular. En önemli buluşları paradır. Başkentleri Sard’tan Mezopotamya’ya uzanan “Kral Yolu” olarak bilinen ticaret yolunu yapmışlardır. M.Ö. S46 yılında Anadolu’ya hakim olan Persler tarafından yıkıldılar.

Devlet Yönetimi: Lidyalılar krallıkla yönetilmişlerdir. Bir ticaret toplumu olan Lidyalılarda büyük tüccarların zaman zaman yönetim üzerinde etkili oldukları görülmüştür.

Ordu: Paralı askerlerden oluşan bir ordu kurmuşlardır. Paralı askerlerin vatan sevgisinden yoksun olmaları Lidyalıların savaşlarda başarısız olmasına ve kısa sürede yıkılmalarına neden olmuştur.

Din ve İnanış: Çok tanrılı bir inanışı benimsevnişlerdir. Ana tanrıça Kibele‘nin yanında Zeus, Apollon gibi Yunan tanrılarına da inanmışlardır.

Sosyal ve Ekonomik Hayat: Lidyalılarda ekonomi ticarete dayanmaktaydı. Lidyalılar ticareti geliştirmek içinTarihte bilinen ilk parayı i cad etmişlerdir. Bu durum takas usulüne göre olan ticareti sona erdirmişlerdir. Kral Yolu ticaretini kurmuşlardır. Kral Yolu aynı zamanda kültürlerarası etkileşime ortam hazırlamış, Lidyalılar doğu kültürleri ile tanışmışlardır.

Dil ve Sanat: Lidyalılar Fenike Alfabesi’ni kullanmışlardır.Taş mermer işlemeli mezar yapmışlardır. Altın işlemeciliğinde ileri gitmişlerdir.

{ Add a Comment }

Frigyalılar Hakkında Kısa Bilgi

M.Ö. 12OO’lü yıllarda boğazlar üzerinden gelerek Orta ve İç Anadolu Bölgesine (Eskişehir – Ankara dolayları) yerleşmişlerdir. Hititler’in yıkılmasından sonra başkent Gordion (Polatlı) olacak şekilde kuruldular. Kurucuları Gordios, en güçlü dönemlerini yaşadıkları kralları ise Midas‘tır. Karadeniz kıyılarından gelen Kimmerler tarafından yıkılmışlardır.

Devlet Yönetimi: Frigyalılarda başta kral bulunur, eyaletler merkezden gönderilen valiler tarafından yönetilirdi. Bir tarım toplumu olan Friyyalılarda krallar tarımın yetişmesi için çaba harcamışlar ve önlem almışlardır. Friyyalıların dini inanışları üzerinde tarımın etkisi vardır. En büyük tanrıları toprak ve bereket tanrıçası Kibele‘dir.

Sosyal ve Ekonomik Hayat: Frigyalılar bir tarım topluluğudur. Tarımın verimli yapılabilmesi için hayvancılıkta önem kazanmıştır. Tarımın ve hayvancılığın yetişmesi için sert önlemler almışlardır.

Hukuk: Friyyalılarda diğer alanlarda olduğu gibi hukuk kurallarında da tarım ve hayvancılığın etkisi görülür. Tarım ve hayvancılığı yasalarla koruma altına almışlardır. (Örneğin; saban kırmak ve öküz öldürmek idamla cezalandırılırdı.)

Dil ve Sanat: Frigyalılar Fenike alfabesini kullanmışlardır. Kuyumculukta ileri yitmişlerdir. Dokumacılık gelişmiş, Tapates adı verilen halı dokumalar yapmışlardır. Kaya oymacılığı ve tümülüs adı verilen mezarlar yapmışlardır.

Ordu: Güçlü bir orduları yoktur. Kral ve sarayı koruyan az sayıda kuvvet bulundurmuşlardır. Savaş zamanında ise yaya askerlerden oluşan ordular kurmuşlardır.

{ Add a Comment }