Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayetlerinden birinde, “Yaratan Rabb’inin adıyla oku!” buyrularak Yüce Allah’ın yaratıcılık sıfatına dikkat çekilmektedir. Kur’an’ın daha birçok ayetinde Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğu açıkça belirtilmektedir. Bu konuyla ilgili ayetlerden birinde şöyle buyrulmaktadır: “O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır… Her şeyi o yaratmıştır…”

Kur’an’ı Kerim’de, canlıların yaşaması için Allah’ın var ettiği nimetlerden söz eden çeşitli ayetler bulunur. Bunlardan birinde şöyle buyrulur: “Gökten bereketli bir su indirdik, onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Ve o su ile ölü toprağa can verdik…” Allah, yarattığı evrenin düzenli bir şekilde işleyişini de sağlamaktadır. Bu sayede Güneş, Ay, Dünya’mız ve diğer gezegenler birbirine çarpmadan düzenli bir şekilde hareket etmektedir.

Bu durum, Allah’ın hem yaratan hem de koruyup gözeten bir varlık olduğunu ortaya koymaktadır. Kur’an-ı Kerim’de yer alan bir ayette bu konuyla ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır: “…Biz yakın semayı kandillerle donattık ve onu bozulmaktan da koruduk. İşte bu aziz, alim Allah’ın takdiridir.”

Allah âlemlerin Rabb’i, koruyup gözetenidir. O, evrendeki her şeyi olduğu gibi üzerinde yaşadığımız dünyayı ve dünya üzerindeki canlıları da koruyup gözetmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Kur’an’da, “… Benim Rabb’im her şeyi gözetendir.” buyrulur.