Kıyamet Ne Demek:

kıyamet, sözlükteki anlamıyla kalkmak, dikilmek, ayaklanmak, dirilmek anlamına gelir. Bu tabir canlı ve cansız bütün yaratıklar için bir imha ve yeniden dirilme gibi iki safhalı bir olay bildirmektedir. Yani canlı cansız bütün canlıların yok oldukları güne kıyamet dendiği gibi, bütün ölülerin tekrar dirildikleri güne de kıyamet denir.

İslam dininin anlattığı kıyametse, evrenin düzeninin bozulması, her şeyin altüst edüerek yok olması, yok olan ve ölen şeylerin yeniden yaratılıp diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere (Yüce Allah’a hesap verilecek olan yer) doğru yönelmesi demektir. Bu durumda kıyamet, genel bir ölümden sonra genel bir dirilişi kapsamaktadır.

kıyametin kopması bütün evrenin düzenini yok edecektir. Bütün canlılar ölecek ve Yüce Allah’ın emriyle yeniden dirileceklerdir. Yani kıyamet, geçici dünya hayatının yok olup, sonsuz ahiret hayatının başlaması olayıdır. Elbette bu da bütün insanların ölmesiyle gerçekleşecek.

Bu genel ölüm yalnızca insanlara mahsus değildir. Geçici olan dünya hayatında, insan gibi “her şey” ölümlüdür. Yüce Allahbize, tüm evrenin içindeki canlılarla birlikte yok olacağı bir günün varlığım, yani “kıyamet gününü” bildirmiştir.

kıyamet günü, imtihanın son bulduğu nihai gündür. O günün gelişini yeryüzündeki her insan pek çok belirtiyle anlayacak ve evrenin ölümüyle sonuçlanacak olaylar gerçekten de tüyler ürpertici olacaktır. Ve en nihayet dünyadaki tüm insanlar, kıyametin gerçekleştiği gün kendilerini bekleyen “yeniden dirilişi” kavrayacaktır.

Böyle bir günle karşılaşmayı ummayanlar karşılarındaki bu apaçık gerçeği reddedemeyecekler ve Allah’ın emrine “isteseler de istemeseler de” boyun eğeceklerdir. Allah, tüm evren için büyük bir son hazırlamıştır, insanların çoğu her ne kadar inkâr etmeye çalışsalar da, kıyamet saati belirlenmiş bir vakitte kendilerini beklemektedir. Ne bir saniye geri, ne de bir saniye ileri alınamaz kıyametin kopuş saati.

Yüce Allahsonsuz merhameti ile bütün insanlığa islamiyeti göndermiş ve ilahi programını tüm insanlığa ilan edip duyurmuştur. o güne hazırlıklı olmamız konusunda bizi defalarca uyarmıştır.

Yüce Allah, büyük bir düzen içinde yarattığı zamanda bütün düzeniyle hayatı, bilemediğimiz bir birlikte sona erdirecektir. O zaman, kıyamet zamanıdır. Yüce Allah’a inanan ve emirlerine uyan Müslümanlar için o dehşetli günde bir korku ya da zorluk olmayacaktır. Çünkü Yüce Allah, o gün inanan kullarına bir zorluk ya da korku olmayacağım vaat ediyor.

Elbette Yüce Allahvaadinden asla dönmez. Yüce Allahkıyameti Kur’an’ı Kerim‘de şöyle haber vermektedir:”kıyamet gününe yemin ederim, kendini kınayan nefse de yemin ederim ki (elbette siz dirileceksiniz.) İnsan kıyamette kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı sanıyor. Elbette biz, parmak uçlarım bile iade etmeye kadiriz. Fakat insan önündekini (o kıyameti), yalanlamak ister. kıyamet günü de ne zamanmış diye sorar. Göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleşip karardığı zaman. İşte o gün insan kaçacak yer neresi diyecek. Yok, o gün kaçıla- mayacak, asla sığınacak yer olmayacak. O gün herkesin karargahı (toplanma yeri) ancak Rabbinin huzurudur.”(kıyamet Suresi 1-12),

kıyametten şüphe eden ya da buna inanmayan insanlar o gün korkunç bir azapla karşılaşacaklar. kıyamet günü, inkârcılar için oldukça zorlu ve ürkütücü bir gün olacaktır. Bu nedenle inanmayarak olacakları beklemek yerine, varlığından şüphe duymadan kıyamet ; gününe iman etmeliyiz.Bu davranış, inşam kendisi için çok daha olumlu ve kazançlı bir sonuca götürecektir. Dünya hayatı, kıyamete ve kıyametten sonra başlayalayacak ebedi hayata hazırlıktan ibaret kısa bir hayattır. Çünkü dünyada harcadığı çabaların “boş bir çaba” olduğunu kıyamet saatiyle anlayan bir insanın pişmanlığı tarifi oldukça zor ve çok şiddetli bir pişmanlıktır.

Yüce Allahbu durumu Kur’an’ı Kerim‘de şöyle haber veriyor: “Ancak o, ‘her şeyi batırıp gömen büyük felaket’ (kıyamet) geldiği zaman. O gün insan, neye çaba harcadığım düşünüp anlar.” (Nazi’at Suresi 34-35).

kıyamet koptuğu zaman, artık cardı yaşamından söz edilemez. En büyüğünden en küçüğüne bütün hayatlar son bulur. Dünya ve içinde bulunduğu evren de yok olur. Yüce Allah, insanlar için kurduğu bu sonsuz evren düzenini, insanlar yok olunca toptan yok edecektir. Çünkü kıyamet kopunca imtihan bitmiş, şıra sonuçların açıklanmasına gelmiştir. Bu mesele de dünyada olacak iş değildir.

Daha önceki “Bana Kur’an’ı Kerim‘i Öğret” kitabında Kur’an’ı Kerim‘in ne güzel bir edebiyat mucizesi olduğunu görmüştük. Şimdi Yüce Allah’ın eşsiz kitabı Kur’an’ı Kerim‘de, hayatı ve ölümü, kıyameti ve tekrar dirilmeyi nasıl sistemli ve ahenk içinde anlattığını görelim. Yüce Allahevrenin ve insanın serüvenini balon ne güzel anlatmış.

“Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan (aşılanmış yumurtadan), sonra uzuvları (önce) belirsiz, (sonra) belirlenmiş canlı et parçasından (uzuvları zamanla oluşan ceninden) yarattık ki size (kudretimizi) gösterelim. Ve dilediğimizi, belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz; sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra güçlü (gençlik) çağınıza ulaşmanız için (sizi) büyütürüz. İçinizden kimi vefat eder; yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz (ihtiyarlık) çağına kadar götürülür. Ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hâle gelsin. Sen, yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir hâlde görürsün; fakat biz, üzerine yağmur indirdiğimizde o kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten (veya çift-ten) iç açıcı bitkiler verir. İşte bunlar gösteriyor ki, Allah şüphesiz haktır. Şüphesiz ölüleri o diriltir ve o her şeye kadirdir. kıyamet ise şüphesiz gelecek ve muhakkak ki Allah bütün kabirlerde olan kimseleri tekrar diriltecektir.” (Hac Suresi 5-6-7)

Sonuç olarak kıyamet, Yüce Allah’ın uygun gördüğü bir zamanda evrenin ve evrendeki bütün varlıkların tümden yok olması ve ahiret hayatı için insanların yeniden diriltilmesi olayıdır.