Etiket: kitap

Kütüphanede Nasıl Araştırma Yapılır

Kütüphane Katalog Tarama – Kısaca:

Ödevlerimiz için araştırma yaparken işimizi daha kolay bitirebiliriz. Bunun için kütüphanelerde nasıl araştırma yapacağımızı iyi bilmemiz çok önemli. Tabi bunu yapabilmek için önce çalışma planı yapmalıyız. Planımıza uygun bir kütüphane araştırması ile harika bir ödeve ulaşabiliriz. En sonuna da yararlandığımız kaynakları yazdığımızda hem daha güvenilir hem de bilimsel bir ödev hazırlamış oluruz.

Burada belirtmemiz gereken ayrı bir durum daha var. Biz kütüphanelerden sadece ödev için yararlanırız gibi yanlış bir düşünce oluşmaması çok önemli. Kütüphaneler zengin kitap varlıkları ve sessiz çalışma ortamları ile sadece ödev araştıran değil, kendini geliştirmek, yeni bilgiler öğrenmek isteyen insanların da devamlı gittiği bir yerdir.

Öncelikle planlama yapmamız çok önemli ve araştıracağımız konunun ne olduğunu iyi anlamış olmamız gerekir. Mesela ödevimiz Çanakkale Savaşı olsun. Varsa aradığımız yazarı veya kitabı kütüphanelerde bulunan katologlarda ararız. Çekmecelerde bulunan katolog fişlerinden aradığımız kitabın kütüphanede nerede olduğu ile ilgili bilgiler yazılıdır. (Son yıllarda çoğu kütüphanede kataloglar bilgisayarlara aktarılmıştır. Bu sayede bilgisayar kayıtlarından da kitaba ulaşmak için gerekli bilgileri elde edebiliriz) Bu bilgileri ve kitabın adını kütüphaneden temin ettiğimiz bilgi fişine yazarak görevliye teslim ederek kitabın gelmesini bekleriz.

rokettube

{ Add a Comment }

Çocuk Eğitiminde Kitapların Önemi

Hiç kuşkusuz, çocuğun eğitimini etkileyen en büyük faktör, ailesi, yani anne, baba ve kardeşleridir. Ancak ne var ki, özellikle günümüzde kitap, radyo, televizyon ve video gibi birçok araç, çocuğun eğitimine olumlu veya olumsuz, ama asla küçümsenemeyecek boyutlarda katkıda bulunmaktadır. Eğitime yardımcı nitelik taşıyan bu tür araçların olumlu veya olumsuz etkilerini irdelemekte fayda görmekteyiz.

Çocuğun Bilişsel Gelişiminde Kitapların Önemi:

Üç yaşını bitirmiş bir çocuk, kendisine okunacak resimli hikâyelere büyük ilgi gösterir. Kendisine okunan kitaptaki hikâyeyi dikkatle dinler ve duydukları ile gördüğü resimler arasında kafasında bağlantı kurmaya çalışır. Kendisine kitap okunmasından o kadar memnundur ki, aynı hikâyeyi defalarca dinlemek isteyebilir. Bundan hiç bıkmaz. Bir süre sonra resimlere bakarak aynı hikâyeyi kendisi de anlatacak düzeye ulaşır. Ayrıca hayal dünyası da oldukça gelişmiştir. Öyle ki, anlatırken kendisinden de birtakım yan olaylar ekler.

Hayal dünyasının genişliği, zekâ ile doğru orantılıdır. Ağabeyi okula başlayacak olan bir çocuk, resimli hikâye kitabında kendi yaşlarında bir çocuk gördüğünde onun da ağabeyinin yakında okula başlayacağını rahatlıkla hayal edebilir. Çocuğunuzun hayal dünyasını asla kısıtlamamalısınız. Bazı cümleleri aynen tekrarladığını gözlemleyebilirsiniz. Çocuğunuz böylece bazı cümle kalıplarını ve deyimleri öğrenmektedir. Ancak okuduklarınızı satır satır tekrarlamasını da beklemeyin, bırakın olayı istediği gibi yorumlasın.

Bu yaşlardaki çocuk, kitaplarını bir arkadaş gibi görür. Çocuk, kendisini hikâyedeki kişilerin yerine koyar. Kahramanları kendi yakın çevresi ile özdeşleştirir. Büyük bir gayretle size gelir ve belki daha önce yirmi kez dinlediği bir kitabı yeniden okumanızı ister; sıkılmaz; usanmaz; size sorular yöneltir. Hikâye kahramanları ile sevinir ve üzülür. Böylece duygu dünyası da genişlemiş olur. Ayrıca başkalarının duygularını da anlama yolunda adımlar atar. Bu yüzden çizilen tiplerin olumlu kişilik özellikleri taşımalarına büyük özen göstermelisiniz. Okuyacağınız hikâyedeki en basit yalanı bile herhangi bir suç işlediğinde size karşı kullanmak isteyecektir. Buna asla mahal vermemelisiniz.

Çocuklarınızın gereksiz korkulara kapılmaması için okuyacağınız hikayede “gulyabani“ ya da“ öcü“ gibi gerçek dışı varlıkların asla yer almamaları gerekir. Bu tür soyut varlıkları çocuk tasavvur bile edemez ve bunun sonucunda yalnız kalmaktan korkar hale de gelebilir.

Yukarıda da değindiğimiz gibi, kitabın çocuk üzerindeki olumlu etkileri sayılamayacak kadar çoktur. Bu nedenle ona çikolata ya da şekerleme yerine kitap almanız çok daha yararlıdır. Onu sevin ve ona kitap okuyun. Kitap okumanın zamanı yoktur: Yatmadan önce ya da onu sevmek istediğinizde; yolculukta ya da doktor muayenehanesinde sıra beklerken… Önemli olan sizin de kitap okumayı sevmeniz ve bunun önemini kavrayarak ona kitap okumak için vakit ayırmanızdır.

{ Add a Comment }

Hz. Ebu Bekir Dönemindeki Gelişmeler

Hz. Ebu Bekir Dönemi Önemli Olayları (632 – 634): Hz. Muhammet’in ölümünden sonra çıkan iç karışıklıkları bastıran ve yalancı peygamberleri ortada kaldıran Hz. Ebu Bekir, Arabistan Yarımadası’nda siyasi birliği yeniden sağlamıştır. İki yıl süren halifeliği zamanında, Suriye fethine başlanmış, Ecnadeyn Savaşı’nda Bizans yenilgiye uğratılmıştır.

Suriye’nin fethi tam olarak sağlanamamışsa da, bir kısım Suriye ve Filistin toprakları alınmış, böylece devletin sınırları ilk kez Arap Yarımadası dışına taşınmıştır. Hz. Ebu Bekir’in İslam tarihindeki asıl yeri Kur’an- ı Kerim’i bir kitap halinde toplatmasıdır. Sureler ya da ayetler halinde değişik yerlere yazılmış olan Kur’an’ı ezbere bilen hafızların da yardımıyla bir kitap Haline*- getirilmiştir.

{ Add a Comment }