1879 yılında Almanya’da Wilhelm Wundt tarafından ilk psikoloji laboratuvarının kurulmasından sonra birçok ülkede psikoloji ile ilgili çalışmalar yapılmak üzere laboratuvar kurulmuştur. Farklı ülkelerde kurulan bu psikoloji laboratuvarları, insan davranışlarını farklı açılardan ele alan, davranışları farklı nedenlere bağlayan ve davranışlara farklı açıklamalar getiren farklı psikoloji ekollerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamışlardır.

Davranış konusuna farklı açılardan bakan bu ekollere psikolojik yaklaşım denir.

Ekol: Aynı yaklaşımı benimseyen bilim adamlarının oluşturduğu gruplara ekol denir.