Yeraltına sızan suların içinde eriyik halde bulunan mineraller karbondioksitin bileşikten ayrılmasıyla birikmeye başlarlar. Ortaya çıkan bu birikintilere traverten denir. Traverten hem bir kaya hem de yeryüzü şekli olarak değerlendirilir.

1) TRAVERTEN: Kireç bakımından zengin sularda çözünmüş haldeki kalsiyumun birikmesi ile oluşan kaya türüdür. Ancak karstik arazilerdeki kalsiyum birikintilerinin oluşturduğu gözenekli, basamaklı yeryüzü şekline de traverten denilmektedir. En güzel örneği Pamukkale (Denizli) travertenleridir.

2) SARKIT, DİKİT VE SÜTUN: Yeraltına sızan, kireç bakımından zengin sular içlerinde eriyik halde bulunan kireci öncelikle mağara tavanında bırakırlar. Bu olay sonucundan tavandan aşağıya doğru sivri bir çıkıntı yani sarkıtlar oluşur. Tavan suyunun damladığı yerde ise yerden yükselen kireç birikimleri yani dikitler oluşur. Bu iki yeryüzü şeklinin zamanla birleşmesi ile sütunlar ortaya çıkar.

Bilgi Notu: Sarkıt ve dikitler mağaraların vazgeçilmez güzellikleridir. Oluşumları binlerce yıl süren bu oluşumlar beyaz kristallerden oluşmaktadır.