• Yeni Çağ (M.S. 14S3 M.S. 1789) arasını kapsar.
  • İstanbul’un Fethi ile başlayıp Fransız İhtilali ile son bulan dönemdir.
  • Avrupa’da Siyasi alanda feodalite rejiminin zayıflayıp merkezi krallıkların tekrar güçlendiği görülmektedir.
  • Bu devirde Coğrafi Keşifler sonucunda dünyadaki dengeler değişmeye başlayıp Avrupa bu keşifler sonucunda sömürgecilik anlayışının da etkisiyle zenginleşmeye başlamıştır.
  • İpek ve Baharat ticaret yolları yön değiştirmiştir. Doğudaki devletler ve şehirler eski ticari önemini kaybetmeye başlamışlardır.
  • Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketleri gerçekleştirildi. Bu gelişmeler Avrupa’da sosyal yapıyı etkilemiş ticaret ile uğraşan Burjuva sınıfı güçlenirken soylu ve rahipler eski güçlerini kaybetmişlerdir.
  • Avrupa’da bu gelişmeler yaşanırken Osmanlı Devleti uzun süre Avrupa’ya karşı gücünü korumuş ancak XVIII yüzyılın (1700’den sonra) başından itibaren Avrupa’ya karşı zayıflamıştır.
  • Bu çağda Hıristiyanlık ve İslamiyet’in toplum ve siyasi yapılar üzerindeki etkisinin sürdüğü görülmüştür.