Farabi Hakkında Kısaca Bilgi:

Türk asıllı bir filozoftur. Türkistan’ın Farabi şehrinde doğduğu için bu adla anılmıştır. Bağdat’ta mantık, felsefe, matematik öğrenimi görmüş, müzikle de yakından ilgilenmiştir. Felsefede Aristoteles ve Plotinos’un görüşlerinden yararlanarak kendi özgün düşüncelerini ortaya koymuştur.

Bilgiyle ilgili görüşlerinde mutlak bir rasyonalist olarak karşımıza çıkar. Diğer rasyonalist filozoflar gibi akılda bir sezgi gücü bulunduğunu, insan zihninde doğuştan gelen, düşünceler olduğunu kabul eder. Farabi’ye göre bilgilerimizin üç kaynağı vardır. Bunlar duyu, akıl ve nazardır. Duyular yoluyla dış dünya algılanır. Akıl yoluyla kendi iç dünyamızda olup biteni, kendi zihin durumlarımızı gözlemleriz. Nazar ise doğuştan getirdiğimiz bilgilere karşılık gelir.

Ayrıca, insan zihninde sezgi adı verilen bir güç vardır. Bu sezgi apaçık ve kendisinden şüphe edilemeyecek bilgilere ulaşma aracıdır. İki tür sezgi vardır. Bunlardan birincisi duyulara ve akla aittir. Bu sezgi insana dış dünyayı algılama olanağı verir. İkinci tür sezgi ise nazara ait olup, insanın var olan nesnelerin ilk ilkelerini kavramasını sağlar. Farabi’ye göre insan akıl ilkelerine ve mantığın kurallarına dayanarak ele aldığı her konuyu çözümleyebilir.