Karstik Aşınım: Yeraltına sızan sular bazı kayaçları çözündürebilmektedir. Çözünebilen kayaçlarda görülen yer-yüzü şekillerine karstik şekiller denilmektedir. Karstik aşınım yeraltına sızan suların kayaçları çözündürmesi ile gerçekleşir. Özellikle yağış sularının içinde bulunan karbondioksit (C02) çözünmeyi büyük oranda hızlandırır.

Sıcak iklimlerde çözünme için uygun koşullar vardır. Ancak soğuk iklimlerde de karstlaşma yaşanır. Çünkü; soğuk sular daha fazla C02 taşırlar.

Karstlaşmanın yaşandığı kayaçlar;

  • Kireçtaşı (Kalker)
  • Alçıtaşı (Jips)
  • Tuz’dur.

Karstlaşma olayının gerçekleşebilmesi için öncelikle karstik kayaçlara ve yağışa ihtiyaç vardır.

Karstlaşmayı Etkileyen Faktörler: Karstlaşma olayının hızı ve şiddeti bazı faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir.

  • Kayacın saflığı
  • Kayacın kalınlığı
  • Arazinin tektonik bakımdan faal olması
  • Kayaçlardaki çatlak ve gözenek oranı
  • Yağış miktarı
  • Bitki örtüsü
  • İklim ve sıcaklık