IV Murat Dönemi Yenilikleri – Maddeler Halinde:

1- Osmanlıdaki bozulmanın ahlaki yozlaşmadan kaynaklandığını düşünduğünden içki, tütün ve gece sokağa çıkma yasağı koymuştur.

2- Koçi Bey isimli kişiye duraklamanın nedenleri ve çareleri ile ilgili Koçi Bey Risalesi’ni hazırlatmıştır.

3- Kuvvet ve şiddet kullanmak siretiyle devlet otoritesini yeniden sağlamıştır.

4- Yeniçeriler ve sipahiler ıçindeki zorbaları ortadan kaldırmıştır. Bu durum İstanbul’da asayiş ve güvenliğin yeniden tesis edilmesini sağlamıştır.

5- İran üzerine iki sefer düzenledi. Bu seferler yapılırken Anadolu’da bulunan Celaliler ortadan kaldırılmış, emniyet ve güvenlik tekrar sağlanmıştır.

6- Tımarlar eski dönemlerde olduğu gibi yine savaşlarda yararlılık gösterenlere verilmiştir.