Türkiye Selçuklularında hukuk Şer’i ve Örfi olarak ikiye ayrılıyordu. Şer’i davalara bakan kadıların başında Kadi’l Kudat, Örfi davalara bakanlara ise Emir-i Dad denilmiştir. Askeri davalara ise Kazaskerler bakmıştır. Kadıları hükümdar veya vezir atardı. Selçuklular adalete önem verdiklerinden kadılar verdikleri kararları baskı altında kalmadan almışlardır. Eğer kadıların kararlarına itiraz edilirse bu kararlar diğer kadılar tarafından İncelenirdi.