Hz. Muhammet’in bir grup Müslüman’la, Kâbe’yi ziyaret etmek üzere yola çıktığının duyulması Mekkelileri tedirgin etmiştir. Buna engel olmak amacıyla liderleri Ebu Süfyan’ı, Hz. Muhammet’e göndermişler ve Hudeybiye’de buluşma gerçekleşmiştir. Burada Mekkeliler ile Yapılan Antlaşmaya Göre:

  • Müslümanlar o yıl Kâbe’yi ziyaret etmeyecekler, ancak ertesi yıl ziyaretlerine izin verilecektir.
  • İki taraf arasında on yıl savaş yapılmayacaktır.
  • Mekkelilerden reşit olmayanlar Müslüman olurlarsa Medine’ye kabul edilmeyeceklerdir. Müslümanlardan Mekke tarafına geçmek isteyen olursa kabul edilecektir. Eşit şartlar içermeyen bu maddenin amacı Müslümanlığın yayılmasını engellemektir.
  • Çevre kabilelere baskı yapılmayacak, aralarındaki savaşlara karışılmayacak, askeri yardım yapılmayacaktır.

Hudeybiye Antlaşmasıyla; Mekkeliler, Müslümanları siyasi bir güç olarak kabul etmişlerdir.