sayfaici1- Aynı çizgi üzerindeki bütün noktaların yükseltisi birbirine eşittir.
2- İzohipsler iç içe geçmiş kapalı eğrilerdir. Bu eğrilerden dışta yer alan, daha alçak yükseltiyi gösterir. İzohipsler kağıt üzerine kuşbakışı olarak aktarılırlar. Böylece iç içe geçmiş kapalı çizgiler oluşur.
3- iki izohips arasındaki yükselti farkı bütün haritada aynıdır. Büyük ölçekli haritalarda izohips aralığı dar (10-20 metre), küçük Ölçekli haritalarda ise geniştir (50-100 metre). Eşyükselti aralığı ölçeğe bağlı olarak değişim gösterir. İki eşyükselti eğrisi arasındaki yükselti farkına ekidistaris denir.
4- İzohipsler birbirine yaklaştığında eğim artar, uzaklaştığında ise azalır. İzohipsler arası uzaklık değişkendir. Ancak yükselti farkı her yerde aynıdır.
5- Deniz kenarında yer alan kıyı çizgisi daima 0 metreyi gösterir.
6- Bir akarsuyun her iki tarafındaki izohips eğrileri aynı yükseltiye sahiptir.
7- Birbirini çevrelemeyen komşu iki izohipsin yükseltisi birbirine eşittir.
8- Deniz derinliğini gösteren çizgilere izobat adı verilir, izobatların sıklaştığı yerlerde eğim artar.
9- İzohipsler hiçbir yerde birbirleri ile kesişme. Ancak şelale ve uçurum gibi yer şekillerinin bulunduğu yerler özel sembollerle gösterilir.
10- Dağların zirvesi nokta veya üçgen ile gösterilir. Daima kendisini çevreleyen izohipsten daha yüksektir.
11- İzohipslerin arasında kalan ok işaretleri çukur alanları gösterir.