Özel görelilik kuramı olarak da bilinen ve Albert Einstein tarafından ileri sürülen izafiyet teorisi ışık hızının herkese göre aynı olduğu temeline dayanmaktadır. Normal şartlarda aynı yönde hareket eden iki cisimden hızlı olan yavaş olana aralarındaki hız farkı kadar hareketli görülecektir.

Ancak ışık hızında durum farklı olmaktadır. Siz ne kadar hızlı giderseniz gidin ışık normal hızındaymış gibi görülecektir. Bunun da zaman ile yakından bir ilişkisi bulunmaktadır.

Zamanın Yavaş Akması

Hız ne kadar çok artar ise zaman da o kadar yavaş akacaktır. Teoriye göre en yüksek hız olan ışık hızında ise zamanın durması gerekmektedir. Ancak yine teoriye göre ışık hızına herhangi bir cismin ulaşması mümkün değildir. Zira hızlandıkça cisimler kütle kaybetmektedir. Işık hızına ulaşmak için de sınırsız bir kütle gerekmektedir.

İzafiyet Teorisinin Yaşlanmaya Etkisi

İzafiyet teorisi ile uzayda yer çekimi daha kuvvetli olan bir yerde yaşayan kişinin daha az yaşlanacağı iddia edilmektedir. Bu iddia ise gerek NASA’nın çalışmaları gerekse de diğer bilim adamlarının çalışmaları ile doğrulanmıştır.

Einstein’ın bu teorisi uzunca bir süredir kabul edilen Newton’un yasalarının da bir kısmını ortadan kaldırmıştır. 20.yüzyılın başında ortaya atılan bu iddia üzerine birçok çalışma yapılmış ve halen de yapılmaya devam edilmektedir. Bu teorinin hayatımızda ciddi değişikliklere vesile olabileceğini de ifade edebiliriz. Belki de bu sayede yaşlanma süresi de bir nebze olsun ötelenebilir.