Etiket: isyanı

Sırp İsyanı Nedenleri – Sonuçları (1804)

1804 Sırp İsyanı Nedenleri:

  • Milliyetçilik akımının etkisi
  • Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşları nedeniyle Sırbistan’ın sık sık işgale uğraması ve bölge halkının can ve mal güvenliğinin korunamaması
  • Bölgede güvenliği sağlamak için görevlendirilen yeniçerilerin halka kötü davranmalar.
  • Rusya ve Avusturya’nın bölge halkını kışkırtmaları
  • Sırbistan’da Osmanlı merkezi otoritesinin sarsılması, yerel yöneticilerin halka baskı yapması.
  • Sırp İsyanı, Kara Yorgi önderliğinde 1804 yılında başlamıştır.

1804 Sırp İsyanı Sonuçları:

1812 yılında Rusya, Osmanlı Devleti ile yapılan Bükreş Antlaşması‘nda Sırbistan’a bazı ayrıcalıklar tanınmasını sağlamıştır- 1829 yılında Ruslarla yapılan Edirne Antlaşması‘nda Sırplar iç işlerinde bağımsız. olma hakkını kazanmıştır. Tam bağımsızlıklarını ise 1878 Berlin Antlaşması ile elde etmişlerdir.

BİLGİ NOTU: Sırplar Osmanlı Devleti‘nden ilk defa ayrıcalık kazanan azınlık olmuştur. Bu durum diğer azınlıkların da cesaretlenmesine ve ayaklanmalarına ortam hazırlamıştır.

{ 1 Comment }

Patrona Halil İsyanı ve Sonucu (1730)

Patrona Halil İsyanı Sonucunda Ne Olmuştur:

Lale Devri‘nde İran savaşlarında başarısızlıklar yaşanırken, halk savaşın getirdiği ağır vergiler ve pahalılık altında eziliyordu. Bu durum yeniçerilerin ve esnafın Patrona Halil liderliğinde isyan etmelerine neden oldu. İsyanın çıkmasında yapılan ıslahatlara karşı olunması değil, halk sıkıntı içerisinde yaşarken belli bir kesimin zevk ve eğlence içerisinde olmasına duyulan tepkiler etkili olmuştur.

İsyan sonucunda Nevşehirli Damat İbrahim Paşa öldürülmüş, III. Ahmet tahttan indirilerek yerine I. Mahmut tahta çıkmıştır.

{ Add a Comment }