Rus delegeler imza yetkisi olmadıklarını ileri sürüp Karlofça Antlaşması’nı imzalamamışlardır.  Bu yüzden Bunun üzerine bir yıl sonra Ruslarla Karlofça Antlaşması’nın yerine İstanbul Antlaşması (1700) imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre;

İstanbul Antlaşması’nın Maddeleri:

  • Kırım’daki Azak Kalesi Ruslara bırakılmıştır.
  • Ruslar’ın Kudüs’ü serbestçe ziyaret etmelerine izin verilmiştir.
  • Ruslar’ın İstanbul’da elçi bulundurmalarına izin verilmiştir.
  • Ruslar bu antlaşmayla, Karadeniz’e çıkma ve Osmanlı Devleti’nin politikalarını yakından izleme fırsatını yakalamışlardır.

İstanbul Antlaşması Önemi:

Ruslar, Azak Kalesi’ni alarak Karadeniz’e inme politikasındaki ilk adımı atmıştır. Ayrıca Ortodoks mezhebine bağlı olan Rusya İstanbul’da elçi bulundurarak Ortodokslar üzerinde etkili olmak ve Osmanlı Devleti’ni yakından takip etmek imkânı elde etmiştir.