İmanın şartları olarak bilinen bu İnanç Temellerine kesin inancı olan kimseye “Mü’min”, inanç ile birlikte Yüce Allah’ın diğer bütün emirlerine uyup Allah’a (c.c.) teslîm olan kimseye de “Müslim” ya da “Müslüman” denir. Müslüman, İslâm dîninin şartlarını, Yüce Allah’ın emri doğrultusunda yaşayan insandır. İslâm’ın şartlan beştir ve şunlardır:

1) Şehâdet kelimesini söylemek,
2) Günde beş vakit namaz kılmak,
3) Yılda bir ay, yani Ramazan ayında oruç tutmak,
4) Dînî yönden zengin olanlar için, her yıl zekât vermek,
5) Gücü yetenler için, ömürde bir defa hacca gitmektir.

Namaz, Oruç, Zekât ve Hac şeklinde, her birini tek kelime ile özetleyebileceğimiz İslâm’ın bu şartlan, aynı zamanda İslâm dinindeki ibadetlerin toplamıdır. İşte bizim asıl konumuz, bu ibâdetlerdir.