Hz. Muhammed (s.a.v) 610 yılında peygamber olarak görevlendirildikten sonra, yakın çevresinden başlayarak bütün Mekke halkını İslam dinine inanmaya çağırmıştır. Daha sonra Mekke’nin çevresindeki kabilelere ve yerleşim bölgelerine giderek İslam’ı anlatmıştır. Hz. Muhammed (s.a.v) ve Müslümanlar, Medine’ye hicret ettikten sonra İslamiyet bütün Arabistan’da hızla yayılmıştır. Peygamberimiz (s.a.v), Hicret’in altıncı yılından sonra çevre ülkelerin hükümdarlarına da mektuplar yazarak onları ve halklarını İslam’a davet etmiştir.

Sonuç olarak Hz. Muhammed, İslam’ı yaymak için büyük çaba harcadı. O yaklaşık 23 yıl süren peygamberlik hayatı boyunca insanlara İslam’ı anlattı. Onları Müslüman olmaya çağırdı. Bu çağrısında da başarılı oldu. Hz. Muhammed 632 yılında vefat etmeden önce İslamiyet Arabistan Yarımadası’nda yayıldı.