Medeniyet, dünyadaki bütün ulusların ortak malıdır. Her toplumun bugünkü medeniyet dairesinin oluşumunda az çok bir payı bulunmaktadır. İslam dünyası da Orta Çağ’da bir bakıma bu alandaki bayrağı devralmış ve beş asır boyunca dünya kültür ve uygarlığına yön vermiştir. 9. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar uzanan dünya tarihinde bilim alanındaki buluşların birçoğu Türk-İslam uygarlığının ürünüdür. Buluşlarıyla uygarlığın gelişimine katkıda bulunan Müslümanlar ilerlemenin yolunu açmışlardır.

Batı dünyasındaki Rönesans ve sonrasındaki Aydınlanma Çağı’nın alt yapısında İslam uygarlığının katkıları vardır. Yaklaşık 700 yıl boyunca Endülüs’te kurulan yüksek İslam uygarlığı Avrupa’yı olumlu yönde etkilemiştir. XII. yüzyılda gerçekleşen Haçlı Seferleri sonucunda da Doğu dünyasının sahip olduğu birçok teknik ve bilimsel çalışma Batı’ya taşınmıştır. Arapça bilim eserlerinin birçoğu Latinceye çevrilmiştir.