İslam medeniyeti, Müslüman olmuş milletlerce ortaya konulan, her türlü maddi ve manevi eserleri kapsar. Bu medeniyet Arapların, Türklerin, İranlıların ve İslamiyet kabul etmiş bütün milletlerin ortak eseridir. İslam medeniyetinin temellerini Kur’an-ı Kerim’in hükümleri oluşturmaktadır. Müslümanlar bu hükümleri eski kültürleri ve zamanla meydana gelen gelişmelere uygun şekilde yorumlamışlardır. İslam medeniyetinin çok büyük gelişme göstermesinde, bilim, sanat ve düşünce alanındaki gelişmelerin teşvik edilmesi etkili olmuştur.

İslam Medeniyetinin Oluşmasında Diğer Medeniyetlerin Etkisi

İslamiyetten önce Araplar uygarlık alanında önemli bir gelişme gösterememişlerdir. Ancak İslamiyetin doğuşu ve değişik alanlara yayılması nedeniyle Müslümanlar yeni kültürlerle kaşılaşmış, bunlardan yararlanmış ve kendi katkılarıyla İslam medeniyetinin doğmasını sağlamışlardır.Müslümanlar özellikle, Eski Yunan, Helen, Bizans, Iran, Türk ve Hindistan medeniyetlerinden etkilenmişlerdir.