✓ İslamiyet’in Orta Asya’dan Avrupa’ya geniş bir coğrafyaya yayılmasını sağladılar.

✓ Müslümanlar arasındaki anlaşmazlık ve iç çekişmelerin sona erdirilmesi ve siyasi birliğin sağlanmasına katkıda bulundular.

✓ Abbasi Halifesi’ni Şii baskısına karşı koruyarak halifeliğin devamını sağladılar.

✓ İslam aleminin kuzeyindeki en büyük tehlike olan Bizans Devleti’ne karşı İslam alemini savundular.

✓ İslam alemini Haçlı Seferleri’ne karşı savundular.

✓ İslam uygarlığını zirveye çıkardılar.

✓ Değerli bilim adamlarının yetişmesine zemin hazırladılar. Büyük Selçuklular zamanında vezir Nizamülmük’ün katkılarıyla medrese sistemi daha da geliştirilerek eğitime farklı bir bakış açısı kazandırdılar.

✓ Medreseler yüzyıllar boyunca Türk – İslam medeniyetinin gelişerek devamını sağlamıştır. Bağdat’ta kurulan Nizamiye Medresesi dünyadaki ilk üniversite kabul edilir.