Etiket: ıslahatları

18. Yüzyıl Islahatlarının Osmanlı Toplumu ve Kültürüne Etkileri

18.Yüzyılda Yapılan Islahatların Osmanlı Kültür ve toplum Yapısına Etkisi:

 • Osmanlı Devleti’nin bu yüzyılda Avrupa‘yı daha yakından tanımaya çalışması ve bazı Avrupa merkezlerinde elçilikler açması sonucu, Osmanlı yöneticileri arasında Batı kültürü yayılmıştır.
 • Avrupa’da tahsil gören öğrenciler, Avrupa ile ticaret yapan azınlıklar Batı tarzında modanın yurdumuza girmesine, batı tarzı giyim; ev eşyası, eğlence ve yaşam tarzının ülkemizde yayılmasına neden olmuşlardır.
 • Osmanlı Devleti’nde matbaanın açılması, başka dillerden eserlerin Türkçeye tercüme edilmesi eğitim alanında yapılan yenilikler olmuştur. Yine askeri eğitim alanında da Avrupa tarzında okullar açılmıştır.
 • Osmanlı sanatında da 18. yüzyıldan itibaren Avrupa sanat ve mimarisinin etkisi görülmeye başlamıştır. Özellikle mimari alanda Avrupa’nın etkisi eserlere yansımış, Nuri Osmaniye Külliyesi, Beylerbeyi Camisi, Murat Molla Kütüphaneleri bu tarzda yapılan eserler olmuştur.

{ Add a Comment }

18. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri

18.Yüzyılda Yapılan Islahatların Nitelikleri:

 • Osmanlı Devleti’nin batının gerisinde kaldığı anlaşıldığından, Avrupa örnek alınarak yapılmıştır.
 • Bu dönemde gerilemenin gerçek nedenleri üzerinde durularak çözüm bulma yoluna gidilmiştir.
 • Savaşların yenilgiyle sonuçlanması ve toprak kayıpları nedeniyle ıslahatlar daha çok askeri alanda yapılmıştır.
 • Islahatlar, şahıslara bağlı kalması, halkın desteğinin alınamaması ve çıkarları zedelenen toplum kesimlerinin tepkileri yüzünden süreklilik gösterememiştir.( Padişahlar ve bazı devlet adamları tarafından yürütüldüğünden, halk ıslahatları anlayamamış ve halkın yeterince desteği olmamıştır.)
 • 17.yüzyıl ıslahatlarına göre daha sistemli ve daha geniş kapsamlı yapılmış, fakat Osmanlı Devleti’ni çöküntüden kurtaramamıştır.

{ Add a Comment }

1. Abdülhamit Dönemi Islahatları (1774-1789)

1.Abdülhamit Dönemi Yenilikleri – Maddeler Halinde:

Sadrazam Halil Hamit Paşa ve Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa bu dönem ıslahatlarının yapılmasında padişaha yardımcı olmuşlardır. I. Abdülhamit Avrupa’dan çağırılan uzman kimselerin Müslüman olması ve Osmanlı kıyafetleri giymesi koşulunu kaldırarak ıslahat hareketlerinin hız kazanmasını sağlamıştır. Bu dönemde,

 • Daha önce açılan ancak bekleneni veremediği için kapatılan Sürat Topçuları Ocağı yeniden açılmış ve genişletilmiştir.

Bu durum bazı Osmanlı ıslahatlarında süreklilik sağlanmaya çalışıldığını gösterir.

 • İstihkam Okulu açılmıştır.
 • Humbaracı ve Lağımcı Ocakları ıslah edilmiştir.
 • Tımar sisteminde düzenleme yapılmıştır.
 • Yeniçeriler disiplin altına alınmış, ulufe alım-satımı yasaklanmıştır.
 • Haliç, Karadeniz ve Ege’de yeni tersaneler açılmış ve modern gemiler yapılmıştır.
 • Yerli malı tüketimi teşvik edilerek Türk üreticiler ve tüccarlar korunmaya çalışılmıştır.

{ Add a Comment }