3. Mustafa Dönemi Yenilikleri – Maddeler Halinde:

III. Mustafa dönemi ıslahatlarında Sadrazam Koca Ragıp Paşa ve Fransa’dan getirilen askeri uzman Baron Dö Tot çok önemli katkılar sağlamışlardır. Bu dönemde,

  • Avrupa’dan getirilen, tıp, matematik ve astronomi içerikli yapıtlar Türkçeye çevrilmiştir.
  • Topçu Ocağı ve Tophane ıslahat edilmiştir.
  • Sürat Topçuları Ocağı kurulmuştur.
  • Çeşme Baskını’ndan sonra yeni gemiler yapılarak donanma güçlendirilmiştir.
  • Deniz Kuvvetlerinin subay ihtiyacını karşılamak amacıyla Mühendishane-i Bahr-ı Hümayun (Deniz Mühendishanesi) adıyla bir denizcilik okulu açılmıştır. (1773)
  • Mali alanda ıslahat yapılmış ve temelde iç borçlanma esasına dayanan esham sistemi getirilmiştir.

III. Mustafa döneminde yapılan ıslahatlar 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı nedeniyle istenilen şekilde sürdürülememiştir.