İskitlerin, Asya kıtasından göç etmiş olan Hun Türkleri olduğu düşünülmektedir. M.Ö. VII. yüzyılda Hazar Denizi’nin kuzey kıyılarından Karadeniz boyunca Avrupa’ya kadar uzanan bir coğrafyaya yerleşmişlerdir. Savaşçı bir topluluk olan İskitler yaklaşık olarak 600 yıl boyunca bu geniş coğrafyaya egemen olmuşlardır. Etnik yapı olarak farklı topluluklardan meydana gelen İskitlerde yöneticiler Türk’tür. İskitlerde sosyal hayatta köle anlayışı bulunmamaktadır. Bunda göçebe yaşam tarzmm etkisi olmuştur. Yunan tarihçi Heredot eserlerinde İskitlerden bahsetmiştir. Buna göre; İskit

uygarlığı göçebe ve çiftçi olmak üzere iki sınıfta ilerlemiştir. Heredot’a göre İskitler at sütü içtiklerinden, domuzu yetiştirmek ve yemekten kaçınmışlardır. Şamanizm inancı yaygındır. Bu inancın geniş coğrafyalara yayılmasını sağlamışlardır. Şamanizm, ata ruhlarına ve doğa varlıklarına tapmaya dayanan eski bir Asya dinidir. Kuyumculukta ileri gitmişler, bunun neticesinde birçok eserlerini altına işlemişlerdir. Bozkırın kuyumcuları olarak bilinirler.

Ankara masaj salonu

Akyurt masaj salonu

Altındağ masaj salonu