M.Ö. VII. yüzyılda kurulan Makedonya Devleti, kral I. Filip döneminde Yunan şehir devletlerinin tamamını birleştirip “Hellen Birliği’ni kurmuştur, II. Filip’ten sonra devletin başına geçen İskender döneminde Makedonyalılar en parlak günlerini yaşamıştır. İskender, M.Ö. 334’te Asya (Doğu) seferine çıkmış, Persleri yenerek Anadolu, Suriye, Filistin, Iran ve Mısır’a hakim olmuş, ardından Hindistan’a girmiştir. İskender’in ölümünden sonra kurduğu imparatorluk parçalanmış; Makedonya’da Antigonitler, Mısır’da Ptolemeler, Trakya’dan Hindistan’a kadar uzanan geniş bir alanda ise Selevkoslar dönemi başlamıştır. Anadolu Selevkos Krallığı tarafından yönetilmiştir.

Selevkos’un ölümünden sonra ise Anadolu’da dört krallık kurulmuştur. (Karadeniz’de Pontus, Orta Anadolu’da Kapadokya, Kuzey Batı Anadolu’da Bitinya ve Batı Anadolu’da Bergama krallıkları.) Bergama Krallığı döneminde, bilim, edebiyat ve sanat alanında büyük ilerlemeler görülmüştür. Örneğin Bergama’da, büyük bir sağlık merkezi (Asklepion) kurulup, bazı ameliyatlar yapılmış, yine koyun-keçi derilerinden parşömen kâğıdı icat edilmiş ve iki yüz bin ciltlik bir kütüphane oluşturulmuştur. Bu dönemde saray, tiyatro ve tapmaklar da (Zeus Tapınağı) yapılmıştır. İskender’in Asya seferi sonucunda Yunan uygarlığı doğu uygarlıklarıyla kaynaşmış ve bunun sonucunda Hellenistik medeniyet doğmuştur. Bu dönemde bilim, sanat ve kültür alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır.