Hepimiz çölde serap görme olayını filmlerden bilmekteyiz. Her ne kadar böyle bir olayın varlığını bilsek de sebebini çoğumuz bilmemektedir. Aslında bunu sadece filmlerde değil gerçek hayatta bizzat kendi gözlerimiz ile de görmekteyiz. Nasıl mı diyeceksiniz buyurun beraber inceleyelim.

Heterojen Hava Yapısı

Öncelikle sıcak havalarda asfalt aşırı derecede ısınmaktadır. Havada bulunan gazlara nazaran daha sıcak olan bu hava yükselmeye başlarken, nazaran daha soğuk olan hava kütlesi de asfaltın yüzeyine inmektedir. Dolayısıyla hava tam asfalt çizgisinde heterojen bir yapıya sahip olur. Yani sıcak hava ile soğuk hava belirgin bir şekilde birbirinden ayrılır.

Bu heterojen yapı ise ışıkların kırılmasında farklı işlev görürler. İşte asfalt yüzeyinde su varmış gibi görünmesinin sebebi de bu farklı ışık kırılması olmaktadır.

Deniz Yüzeyinde de Görülebilir

Bu bahsettiğimiz durum sadece çöllerde ya da asfalt yüzeylerinde değil aynı zamanda deniz yüzeylerinde de görünmektedir. Ancak deniz örneğinde yüzey havaya göre daha serin olduğu için bu durumda görülen serap havada oluşmaktadır. Bu da havada uçar gibi birtakım cisimler görülmesine neden olmaktadır.

Bu ışık yanılgısına bir de sıcak havanın bunaltıcı etkisi de eklenince durum serabın da ötesine geçerek halüsinasyona dönüşebilmektedir. Bu da insanın sağlıklı bir şekilde düşünmesinin ve hareket etmesinin önünde büyük bir engel olarak durmaktadır. Bu aşamada neyin gerçek neyin hayal olduğu ayırt edilememektedir.