Mısır Osmanlı’dan Ne Zaman Ayrıldı:

1869’da Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla önemi daha da artan Mısır için İngiltere ve Fransa arasında sürekli çıkar mücadelesi yaşanmıştır. Hidiv İsmail Paşa döneminde Mısır ekonomisinin ve yönetiminin yabancıların kontrolüne geçmesi Mısır halkının tepkisine neden olmuş, halk Ahmet Arabi Paşa önderliğinde ayaklanmıştır. Bu durumu bahane eden İngiltere 1882’de Mısır’a asker çıkarmıştır. Osmanlı Devleti de İngiltere’ye karşı koyacak gücü olmadığından işgali kabul etmek zorunda kalmıştır.