İnsanoğlunun, kendisi ve evren hakkında merak ettiği, öğrenmek istediği birçok konu vardır. Evrenin ne zaman oluştuğu, niçin yaratıldığı, büyüklüğünün hangi boyutta olduğu vb. konular insanın merakını uyandırmış, bu gibi konulara cevap bulmak için insanoğlu araştırmalar ve çeşitli çalışmalar yapmıştır.

Yüce Allah (c.c.), insanı akıl ve irade sahibi üstün bir varlık olarak yaratmıştır. Ona düşünme, araştırma, öğrenme ve kendini geliştirebilme yeteneği vermiştir. Bu yetenekleri sayesinde insan yeni bilgiler edinebilir. Edindiği bilgiler arasında bağlantılar kurabilir. Olaylar arasındaki sebep – sonuç ilişkilerini kavrayabilir, icatlar yapabilir ve araç gereçler üretebilir. Varlıklar ve olaylar üzerinde düşünerek kendisinin evrendeki konumunu anlamaya çalışır.

Rabb’imiz, insanı en güzel şekilde ye üstün özelliklere sahip bir varlık olarak yaratmış, onu diğer varlıklardan üstün kılmıştır. “Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” ayeti bu gerçeği vurgulamaktadır.

insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellikler, akıl ve irade sahibi olmasıdır. İnsan; aklıyla iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt eder. İradesiyle de iyi ya da kötü bir davranışta bulunmaya özgür bir şekilde karar verir. Akıl ve irade sahibi, özgür bir varlık olmak insana bazı sorumluluklar yükler. Bu sorumlulukların başında, kişinin Yüce Yaratıcı’yı tanıyıp ona ibadet etmesi gelir. Kur’an-ı Kerim’de de insanın, yaratıcısına inanıp ibaret etmesini emreden ayetler bulunur. Bunlardan birinde, “Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk (ibadet) etsinler diye yarattım.” buyrulur.