Turfan Uygurları ve Özellikleri (856 -1209): Kırgız baskınından kaçan Uygur boylarının önemli bir bölümü Doğu Türkistan’a göçmüşlerdir. Burada Turfan ve Karaşar şehirlerinin civarında yerleşen Uygurlar, Türk medeniyet tarihi açısından büyük değer taşırlar. Yerleşik hayatın etkisiyle tarım ve sanatsal faaliyetlerde başarılı olmuşlar, ticaret yaparak ekonomik yönden güçlenmişlerdir. ipek Yolu’nun da buradan geçmesi Çin, Hint ve Ön Asya toplulukları ile iletişim kurmalarını, uygarlık alanında ileri gitmelerine neden olmuştur.

Çinliler bu Uygur devletini Tibet tehlikesine karşı korumuşlardır. Uygurlar bu bölgede Çin’e bağlı özerk bir şekilde varlıklarını sürdürmüşlerdir.1207 yılında Moğollar tarafından yıkılmışlardır. Moğol egemenliğine girdikten sonra devlet kademelerinde görev alarak Moğolların Türk kültüründen etkilenmesinde önemli rol oynamışlardır.

Kansu (Sarı) Uygur Devleti (847 – 1226): 84O yılındaki Kırgız baskınından sonra, bir kısım Uygurlar Çin’in kuzeyindeki Kansu bölgesine gelerek yerleşmişlerdir. Önemli bir ticaret merkezi olan bu bölge, İpek Yolu üzerindedir. Kansu Uygurları siyasi ve askeri bakımdan güçlenememişlerdir. Çin’e bağlı olarak yaşamışlardır. Çin ile ticaret yapmışlardır.

Kansu Uygurları daha o zamandan beri “Sarı Uygurlar” diye bilinir ve halen Batı Çin’de varlıklarını sürdürmektedir. Eski ana dillerine ve geleneksel dinleri olan Budizm’e inanarak yaşamaktadırlar.