Hz Muhammed İlk Vahiy Ne Zaman Nerede Almıştır:

Hz. Muhammed (s.a.v), otuz beş yaşından itibaren her yıl ramazan ayında Mekke yakınlarında bulunan Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’na giderdi. Burada evreni, canlı cansız tüm varlıkları yaratan Allah’ın kudretini ve yüceliğini düşünürdü. İnsanlığı, içinde bulunduğu kötü durumdan ve sıkıntılardan kurtarması için Yüce Allah’a dua ederdi.

610 yılının ramazan ayında bir gün yine Hira Mağarası’ndayken Cebrail adlı melek, Peygamberimize geldi. Karşısında Cebrail’i gören Hz. Muhammed (s.a.v) korktu ve heyecanlandı. Cebrail ona, “Oku!” dedi. Peygamberimiz okuma bilmediğini söyledi. Bu konuşma aralarında üç kez tekrarlandı. Üçüncüde Peygamberimiz. “Ne okuyayım?” deyince Cebrail ona Alak suresinin ilk beş ayetini okudu.

İlk vahyinden sonra Peygamberimize bir süre vahiy gelmedi. Hz. Muhammed bir gün yine Hira Mağarası’ndan dönerken Cebrail’i gördü. Telaşla evine döndü, yatağına uzandı ve eşi Hz. Hatice’ye kendisini örtmesini söyledi. Bu sırada, “Ey bürünüp sarınan (Resulüm!) Kalk ve insanları uyar. Sadece Rabb’ini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et.” ayetleri indirildi. Bu ayetlerle Yüce Allah Hz. Muhammed’den insanları İslam dinine davet etmesini istiyordu.

Peygamberimiz Allah’ın emrine uyarak yakınlarından başlamak üzere insanları İslam’a çağırdı. Ona ilk inananlar, en yakınında bulunan kişiler oldu. Hz. Muhammed (s.a.v), insanları İslam’a çağrısını bir süre gizli bir şekilde yaptı. Daha sonra “Sana emrolunanı açıkça söyle…” ayeti gelince insanları İslam dinine açıkça davet etmeye başladı.