Sanayi İnkılabının İngiltere’de Başlamasının Sebepleri – Maddeler Halinde:

  • İngiltere‘nin uzun süredir anayasal monarşi düzeni (Meşrutiyet) ile yönetilmesi ve bunun sonucunda kişilerin bireysel hak ve özgürlüklerinin korunması.
  • Bu dönemde İngiltere‘nin borsa ve bankacılık sektörlerinde dünyanın merkezi olması.
  • İngiltere’nin, sanayi için gerekli en temel ham maddeler olan kömür ve demir yönünden zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması.
  • İngiltere’nin, dünyanın en büyük sömürge imparatorluğu olunası sonucu ham madde ve üretilmiş mallar için pazar olanağına sahip olması.