İngiltere ve Fransa arasında 1337’den 1453’e kadar süren savaşlardır. İngiltere’nin Fransa’yı işgal etmesi üzerine bu işgali kabullenemeyen Fransızlar, İngilizleri kendi ülkelerinden atmışlardır. Avrupa’nın iki güçlü devleti arasında gerçekleşen Yüzyıl Savaşları;

  • Her iki ülkenin ekonomik açıdan darda kalmasına,
  • İngiltere’de iç savaş (Çifte Gül Savaşları) doğmasına,
  • Bu iki güçlü devletin Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilerlemesine karşı bir şey yapamaması sonucunda Balkanlarda Türk yerleşmesinin hız kazanmasına
  • İngiliz işgaline karşı birleşen Fransızlar arasında milli birlik ve bütünlüğün güç kazanmasına ve mutlak krallığın sağlamlaşmasına neden olmuştur.