Etiket: inanıp

Ahirete İman Nedir – Kısaca

Kur’an’da en çok üzerinde durulan konulardan biri ahirettir. Ahiretin varlığına inanmak, İslam’ın inanç esaslarından biridir. Bu inanca göre bütün insanlar kıyametin kopuşundan sonra ahirette yeniden diriltilecektir. Mahşer denilen yerde toplanacak, dünyada yaptıklarından sorguya çekilecektir. İnanıp yararlı işler yapanlar ödüllendirilecek, kötülük yapanlar ise ceza çekeceklerdir.

Ahiret inancının insanlar için birçok faydası vardır, örneğin ahirete inanan kişiler, Yüce Allah’ın her şeyi gördüğünü, insanın yaptığı iyilik ve kötülüklerin melekler tarafından kaydedildiğini bilerek davranırlar. Kötülüklerden kaçınmaya; iyi davranışlarda bulunmaya önem verirler, inanıp yararlı işler yapmayı, ahlaklı ve erdemli bir hayat sürdürmeyi, başkalarına yardımcı olmayı ilke edinirler.

{ Add a Comment }

İnsanın Doğası ve Din

İnsanın mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi için maddi ihtiyaçlarının yanında, ruhsal ihtiyaçlarının da karşılanması gerekir. Sevmek, sevilmek, güvenmek, sığınmak, yüce bir varlığa inanmak ve ibadet etmek insanın ruhsal ihtiyaçları arasında yer alır.

insan; ölüm, bazı hastalıklar ve doğal afetler karşısında çaresiz kalır. Böyle zamanlarda inanıp sığınacağı, yardım isteyeceği güçlü, yüce bir varlığa ihtiyaç duyar. Kur’an-ı Kerim’de de insanın bu yönüne dikkat çeken ayetler bulunur Bunların birinde, “İnsanın başına bir sıkıntı gelince Rabb’ine yönelerek ona yalvarır…” ifadesi yer alır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bir hadisinde, “Her insan fıtrat üzere (inanmaya eğilimli olarak, inanma duygusuyla) doğar…” buyurmuştur. Bu hadisten de anlaşılacağı gibi inanmak, sığınmak, bağlanmak insanın doğasında var olan manevi ihtiyaçlardandır. Bu nedenle insanlık tarihinin başlangıcından itibaren her toplum yüce bir varlığa inanıp bağlanmış, bir dinî inancı benimsemiştir.

Tarihin çeşitli dönemlerinde insanlar zaman zaman Güneş’i, Ay’ı, yıldızları, ateşi, bazı bitkileri ve hayvanları kutsal sayıp bunlara tapmışlardır. Yüce Allah, bu gibi yanlış inanıştan ortadan kaldırmak için peygamberler ve kutsal kitaplar göndermiş, inanıp ibadet edilmeye layık tek varlığın kendisi olduğunu bildirmiştir. Böylece Allah’ın varlığı ve birliği anlamına gelen tevhit inancını yerleştirmeyi amaçlamıştır.

{ Add a Comment }