Hukuk kuralları ve yasalar vatandaşlar arasında ayrım yapmaz. Toplumsal statüsü, makam ve mevkii ne olursa olsun bütün vatandaşlar yasalar önünde eşittir. Anayasa’mızın onuncu maddesinde bu konuyla ilgili olarak şu ifade yer alır: “Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde, kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” Bütün bunlardan da anlaşılacağı gibi Anayasa’mız, hukukun üstünlüğü ilkesine büyük bir önem vermiştir. İslam dininin temel amacı, insanların birbirlerinin haklarına saygılı bir şekilde, barış içerisinde yaşamasını sağlamaktır. Bunun için de İslam dininde her türlü adaletsizlik ve kötülük yasaklanmıştır. İnsanlara yalancı şahitlik etmemeleri öğütlenmiş; şefkatli, merhametli, dürüst ve adil olmaları emredilmiştir.