Tarihin en eski ve köklü milletlerinden olan Türklerin adı hakkında pek çok görüş ortaya atılmıştır. Türk adı, güçlü, kuvvetli, türeyen, doğan, çoğalan vb. birçok anlamda kullanılmıştır. Türk adına ilk kez V. yüzyılda Pers, VI. yüzyılda Bizans kaynaklarında rastlanmıştır. Coğrafi isim olarak ilk kez Orta Asya için kullanılmıştır. Anadolu’ya ise XII. yüzyıldan itibaren Türkiye denilmeye başlanmıştır. Türk adını ulus adı olarak İlk kez Göktürk, ikinci kez Türkiye Cumhuriyeti devletleri kullanmışlardır.