Türkiye’de gerçekleştirilen ilk güzellik yarışması  1925-26 yıllarında yapılmıştır.  Ancak kazanan bir Ermeni kızı olduğundan o zamanki rejim nedeniyle saklanarak üzeri kapatılmıştır. Melek Sinemasında halka yer gösteren Matmazel Araksi Çetinyan ismindeki genç kız kazandığı bu yarışma sonrasında ismi hiç duyulmamış, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuştur. İlk güzellik yarışmasının yapıldığı bilgisi ise 1932 yılında yayınlanan bir broşürde gösterilmiştir. Güzellik Kraliçeleri ve Güzellik Müsabakalarının Tarihçesi isimli bu broşürde Türkiye’de yapılan ilk güzellik yarışmasının tarihi bulunur.

İlk Güzellik Yarışması Melek Sineması’nda

Türkiye’de yapılan ilk güzellik yarışması Melek Sineması’nda gerçekleştirilmiştir. Ciddi ve özen gösterilerek yapılmadığından birçok aksaklıklar olmuş, sahneye çıkan kızlara aşırı gürültü yapan erkekler vs. sonrasında birinci aynı sinemada çalışan Matmazel Araksi Çetinyan isimli bir Ermeni kızı olmuştur. Ancak o dönemdeki rejim nedeniyle bu durum gazeteler tarafından görmezden gelinir. Ancak ilk güzellik yarışmasının bir sinemada gerçekleşmesi bugünkü bağlantıların da adeta kökeni gibidir. Yani sinema dünyasına güzellik yarışmalarından giden çok sayıda kişi olduğu düşünülürse bunu kanıtlar nitelikte.

Cumhuriyet Gazetesi 1929’da düzenliyor

Cumhuriyet Gazetesi’nde düzenlenen güzellik yarışması ise bu kayda geçmeyen Melek Sineması Yarışması’ndan sonra 1929 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle düzenlenmiştir.   Bu yarışma resmi olarak kayıtlara geçmiş, Melek Sineması’nda yarışan ve birinci olan Matmazel Araksi Çetinyan da üçüncü olmuştur. O dönemde yarışmada yaşı en az 15 olan genç kızlar, sadece yüzü değil fiziksel özellikleri de güzel olanlar, ırk ve din farkı aranmaksızın katılabilecektir.