• İlk Çağ (MÖ. 3200 – MS. 375) arasını kapsar.
  • Yazının icadı ile başlayıp Kavimler Göçü ile sona eren bu dönem, insanlığın yaşadığı en uzun tarihi çağdır.
  • İlk Çağ’da toplumsal yaşamda sınıf farklılıkları vardır. Kölelik çok yaygındır.
  • Bu dönemde siyasi yapı olarak başlangıçta şehir (site) devletleri varken özellikle demirin kullanılmaya başlanması ile merkezi krallıkların kurulmaya başlandığı görülmektedir.
  • Ekonomik faaliyetler olarak tarım ve ticaret yaygındır. Kral Ticaret Yolu ve İpek Yolu bu dönemin önemli ticaret yollarıdır.
  • Çok Tanrılı din anlayışı yaygındır. Milattan önceki dönemlerde sadece İbranilerde (Musevilik)Tek Tanrılı din görülmüştür.
  • Toplumsal yaşamı düzenleyen hukuk kuralları gelişmeye başlamıştır.(Sümer Kanunları – Babil Kanunları gibi)
  • Toplumları etkileyen önemli icatlar (takvim, para gibi) bu dönemde gelişmeye başlamıştır.