Dünyanın şekli ve hareketleri ile sıcaklık dağılımındaki dengesizlikler, basınç, rüzgârlar ile nemlilik ve yağış özelliklerinin farklı olması, Dünyada bir çok iklim tipinin oluşmasına neden olmuştur. İklim tipleri sıcaklık değerlerine göre üç gruba ayrılmaktadır. İklimler için bu şekilde bir sınıflandırmaya gidilmesinin nedeni sıcaklık değerlerinin Dünya üzerinde genelde enleme bağlı bir değişim göstermesidir. Bu yüzden örneğin; Ekvator çevresine sıcak kuşak, dönenceler ile kutup çemberleri arasına ise ılıman kuşak denilmektedir.

Her iklim tipinin kendine özgü bir takım bitki toplulukları vardır. Bunlara doğal bitki örtüsü denilmektedir. örneğin; Akdeniz ikliminde zeytin, kocayemiş, zakkum gibi bitkilerin oluşturduğu “Maki” bitki ailesinin üyeleri yaygın olarak görülmektedir. Her iklim tipinin bitki örtüsü bulunduğu gibi iklim, sıcaklık ve bitki örtüsüne bağlı olarak ortaya çıkan toprak tipleri de bulunmaktadır. Akdeniz ikliminde terrarossalar yer alırken, sert karasal iklimlerde çernozyomlar görülür.

Diğer taraftan iklim bölgeleri sınırları ülke sınırları gibi kesin olarak çizilmiş vazgeçilemez sınırlar değildir. Çeşitli koşulların değişmesiyle bu sınırlar değişebilir.

İKLİM TİPLERİ

Sıcak İklimler

1- Ekvatoral İklim
2- Yazı Yağışlı Tropikal İklim (Savan İklimi)
3- Muson İklimi
4- Sıcak Çöl İklimi

Ilıman İklimler

1- Akdeniz İklimi
2- Ilıman Okyanus İklimi
3- Step İklimi
4- Sert Karasal İklim
5- Yüksek Dağ İklimi

Soğuk İklimler

1- Tundra İklimi
2- Kutup İklimi