2.Mahmut Dönemi’nin Başlaması – 2. Mahmut’un Tahta Çıkması:

III.Selim’in Kabakçı Mustafa İsyanı ile tahttan indirilmesinden sonra IV. Mustafa tahta geçmiştir. Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa bu duruma müdahale etmek ye III.Selim‘i tekrar tahta geçirmek üzere ordusuyla İstanbul’a yeldiği zaman, IV. Mustafa hem III.Selim’in hem de II. Mahmut‘un öldürülmelerini emretti. Alemdar Mustafa Paşa saraya hâkim olana kadar III. Selim öldürülmüş olduğundan hayatta kalmış olan II. Mahmut‘u tahta çıkarmıştır. II. Mahmut, Alemdar Mustafa Paşa‘yı sadrazamlığa getirmiş ve ülkenin içinde bulunduğu iç karışıklıkları sona erdirmesini istemişti.