Formel Bilimler – Hangileridir:

Formel bilimler denilen bilimler, matematik ve mantıktır. Bu bilimlere ideal bilimler de denir. Bunlar ideal varlığı, yani tabiatta bulunmayan, duyularla algılanmayan, yalnızca düşüncede bulunan objeleri ele alan bilimlerdir Bu bilimlerin konuları zaman ve mekâna bağlı değildir.

Mantığın konusu kavramların, önermelerin ve akıl yürütmelerin yapı ve özelliklerinden meydana gelir; matematiğin konusu ise, tasarımsal ya da ideal şeyler olan sayılar ve şekiller dünyasıdır. Mantığın ilkeleri, akıl yürütme yolları, geometrinin incelediği şekiller, rasyonel ve irrasyonel sayılar, şekiller gerçek dünyada zaman ve mekân içinde var olmayan, yalnızca düşüncede var olan ideal varlıklardır.

Matematiğin ve mantığın formel bilimler olarak görülmelerinin ikinci nedeni, bu bilimlerin içerikle ilgili olmamalarıdır. Yani matematik ve mantık bize dış dünyadaki varlıklarla ilgili bilgi vermez. Bunun, yerine doğru, nokta, sayı gibi gerçekte var olmayan varlıklar arasındaki ilişkileri inceler. Buna göre mantıkçı ya da matematikçi, önermelerin içerikleriyle, onların dış dünyadaki olay ve olgularla uyuşup uyuşmadıklarıyla ilgilenmez.

Formel bilimler, yalnızca düşüncede bulunan objeleri inceledikleri için, deney yöntemini kullanamazlar. Çünkü deney yöntemi ancak duyusal alanın sınırları içindeki objelere uygulanabilir. Bu yüzden formel bilimlerde kullanılan yöntem tümdengelimdir.