Etiket: için

Sofistler Kimdir, Sofistler Hakkında Kısaca Bilgi

Sofistlerin Özellikleri ve Temsilcileri, Kısaca:

İnsanın doğru bilgiye, herkes için geçerli olabilecek bilgiye ulaşılamayacağını, bilginin kişiden kişiye değiştiğini ileri süren filozoflardır. Bu filozoflar elde edilen bilgilerin göreceli olduğunu, bilgi konusunda tek ölçütün insanın kendisi olduğunu savunurlar. İnsanın bilgi kaynağının duyular olduğunu, duyuların ve algıların göreceli olduğunu, bundan dolayı da bilgilerin öznellik taşıyacağını savunmuşlardır. Bu anlayış Protagoras ve Gorgias tarafından temsil edilmiştir.

PROTAGORAS: “İnsan her şeyin ölçüsüdür.” der. Protagoras‘a göre tüm bilgilerimiz duyumdan gelir. Duyum, insandan insana değişir. Bir şey bana nasıl görünüyorsa benim için öyledir; sana nasıl görünüyorsa senin için de öyle; rüzgâr üşüyen için soğuk, üşümeyen için soğuk değildir. Protagoras, bu görüşleriyle Relativizm (görecelik)in öncülüğünü yapmıştır.

GORGİAS: Gorgias sadece bilginin olanağını reddetmemiş, aynı zamanda varlığın kendisini ve insanlar arasındaki her türlü iletişimi reddetmiştir. Aşırı kuşkucu görüşleri birbirini izleyen şu üç cümlesinde görülebilir:

  • Hiçbir şey yoktur.
  • Olsaydı da bilemezdik.
  • Bilseydik de başkalarına iletemezdik.

{ Add a Comment }

Astrolojiye neden – Niçin İnanıyoruz

İnsanlar Neden Astroloji ile İlgilenir

Astroloji; birçoğumuz için son derece ilgi çekici, ama yine birçoğumuz için bir o kadar da kuşku uyandırıcı bir olgu. Ona olgu dememizin nedeni, gerçekten de olumlu veya olumsuz hiçbir niteleme ile yorumlamadan objektif bir şekilde bakacak olursak astrolojinin kitlelere mal olacak şekilde yaygınlaşması “sosyal bir olgu” olması.

Eski zamanlarda özel bir eğitim biçimiyle öğretilen, hatta çoğu zaman sadece tapınak rahipleri tarafından bilinen bu bilim veya sanat, günümüzde kitaplarla, internet siteleriyle kitlelerin öğrenebileceği şekilde yaygınlaşmış durumda.

Belki bu sorunun cevabının kişilere özel olduğunu düşünebiliriz. Bazı kişiler karakter bilimlerine ilgi duyuyorlar, insanlar arası benzerlikler dikkatlerini çekiyor ve bunu bir açıklamaya bağlayan her türden çalışmaya ilgi duyuyorlar.

İnsanlar Neden Astrolojiye İlgi Duyuyorlar?

– Eskiden beri insanların yüz biçimleriyle, beden şekilleriyle karakterleri arasındaki ilişkiye dair gözlemler yapılmış, hatta bu bilim haline gelmiştir. Hatta psikoloji ilminin kuruluş döneminde beden tipleriyle yatkın olduğu ruhsal hastalıklar arasında ilişki olduğundan söz edilmiştir. Astrolojinin bu sahada sınıflandırma kolaylığı sağlaması birçok kişiye cazip gelmektedir.

– Doğum tarihi bilinen herkesin astrolojik verisine ulaşılabiliyor. İşte bu nedenle kişiler birbirlerini doğru şekilde tanımak için burçlarla sınıflandırmaya çalışabiliyorlar.

– Bunun yanında yine birçok insan kendisini tanımak istemektedir. Bunu öncelikle potansiyellerini tanımak, eksiklerini bilmek ve çözümleyebilmek için istemektedir.

– Karakter özelliklerini tanımak istemenin hiç kuşkusuz başlıca nedenlerinden biri de iş veya özel ilişkilerdeki uyum veya uyumsuzluğun nedenini aramaktır. Bir insan, bir kısım insanlarla daha kolay anlaşırken bir kısım insanla pek ilişkisini yürütememektedir. Pozitif bilim bu gibi durumları açıklamak için davranış meyillerini gruplandırmaktadır. Bunun için çeşitli testler uygulanmaktadır.

– Günümüzde medya organlarında yayınlanan bu psikolojik testleri çözmeye veya çözdürmeye meraklı birçok kişi görürüz. Ancak insanlar testlere bilinçli bir şekilde cevap verdikleri için kendilerini olduklarından başka türlü göstermeleri de mümkün. Bu durumda bu testler objektif bir bilgi vermiyor.

– Bunun yanında insanın kendisine karşı tarafsız olabilmesi zor. Oysa astroloji kişiler hakkında tarafsız bir yargıda bulunma kolaylığı sağlıyor.

– Bunun yanında günümüzde tek tipleştirici bir eğitim hayatından geçirilen, yine tek düze bir iş hayatında sürüklenen insanlar, bu dünyadaki görevinin ne olduğunu anlaması için kendisine rehberlik yapabilecek bir yol gösterici aramaktadır.

Günümüz eğitim sistemi, öğrencileri birçok konuda bilgi ve beceri ile donatırken, en başta kendisini tanıması için yeterince eğitmemektedir. Oysa çoğu insanın asıl ihtiyaç duyduğu bilgi, trigonometri değil, kendi iç çelişkilerinin çıkış noktasıdır.

İşte bu noktada psikolojik astroloji yorumlarının insanlara bir çıkış noktası gösterdiğini düşünebiliriz. En azından niyet olarak, geleceği öğrenmektense kendini tanımanın kişinin hayatına daha fazla değer katabileceğini kabul etmek zor olmasa gerek. Ancak bu ekolün de bazı sıkıntıları var.

{ 1 Comment }

Gusül Abdestinin Çeşitleri – Guslün Çeşitleri

Gusül, başlıca üç çeşittir:

1) Farz,
2) Sünnet,
3) Mendup

1) Farz Olan Gusül: Gusül, başlıca üç şey için farzdır:

a) Cünüplükten temizlenmek için.
b) Erginlik yaşma erişmiş Müslüman bir kadın, normal aybaşı halinden temizlendikten sonra,
c) Doğum yapan bir kadının, lohusalık hali bitiminden sonra yapılan gusül, farz olan gusüldür.

2) Sünnet Olan Gusül: Gusül, başlıca dört şey için sünnettir:

a) Cuma günü, cuma namazını kılmak için,
b) Ramazan ve Kurban bayram namazlarını kılmak için,
c) Hac ve Umre için ihrama girerken,
d) Haçta Arefe günü, zevalden, yani güneşin tam gök kubbenin ortasında olduğu zamandan sonra farz olan “Vakfe” için gusletmek sünnettir.

3) Mendup Olan Gusül: Bu çeşit guslü şu ana başlıklarda özetlemek mümkündür:

a) İslâm’ı kabul ederken temiz olan, yani cunüp ya da ay veya lohusalık hali olmadığı halde Müslüman olan kimsenin gusletmesi, menduptur.
b) Erginlik yaşma geldiği halde ihtilâm olmayan, ya da ayhali görmeyen Müslüman’ın gusledip hükmen temizlenmesi de menduptur.
c) Sarhoşluk, baygınlık ve delilikten sonra,
d) Ölüyü yıkadıktan sonra,
e) Kan aldırdıktan sonra,
f) Kadir gecesi gibi mübarek bir geceyi ibadetle geçirmek için,
g) Medine-i Münevvere’ye girmek için,
h) Mekke-i Mükerreme’ye girdikten sonra ziyaret tavafı için,
ı) Hac ibadeti esnasında Kurban Bayramı sabahı, Müzdelife mevkiinde “Vakfe” yapmak için,
i) Güneş ve ay tutulmalarında kılman namaz için,
j)Yağmur duasına çıkmaya hazırlanırken,
k) İşlenen herhangi bir günahtan tevbe etmek için,
l) Fırtına, sel ve benzeri bir âfetten kurtulmak, ya da her türlü korkudan emin olmak gayesi ile kılınacak namaz için gusül yapmak menduptur.

{ Add a Comment }

Neden – Niçin Coğrafya Öğreniyoruz

Coğrafyayı Neden Öğreniyoruz İnsanoğlunun çevreyi tanıma çabası yüz binlerce yıl öncesine dayanır. Çevreyi tanımak, onunla dengeli ve sistemli bir yaşam kurmak için, coğrafya öğrenmek gerekir. İnsan doğa ile uyumlu bir yaşam kurmayı öğrendikçe uygarlık düzeyi de yükselecektir. Dünyayı tanımak ve sevmek, farklı bölgelerde farklı özelliklerin ve yaşamların varlığını bilmek çağdaş insanlığın en önemli göstergelerindendir. Bu yüzden coğrafya bilmek dünyanın diğer ülkelerinde yaşayan insanları tanımanın, ortak bir dünyada kardeşçe yaşamanın ön koşuludur.

Coğrafya, doğayı ve onun içinde bulunduğu süreci ele aldığı için, doğadan kaynaklanan tehlikeleri algılamaya ve korunmaya rehberlik eder. Sel, deprem, yangın gibi doğal afetlerin bilinmesi ve bunlardan korunma yolları, coğrafyanın konularındandır. Yerin altında ve üstünde, gerek Dünyanın insanlığa sunduğu ve gerekse de insanın zekâsıyla var ettiği bütün güzellikler, değerler ve bunların korunması – kollanması ancak coğrafya bilimi iyi bilindiğinde mümkün olabilir.

Coğrafya, insan düşüncesinin alan kavramıyla birleşmesi, bunun sonucunda da bireyde bir zihin organizasyonunun sağlanması için gereklidir. Basit gibi gözükse de bir kroki çizmeyi öğrenmek bile, gün içinde işlerimizi düzenlemek için gerekli olan basit ama önemli coğrafi düşünme yollarını insanın hizmetine sunar. Coğrafî düşüncenin gelişmesi ile kentimizi, kasabamızı ve köyümüzü daha iyi tanır ve algılarız. Coğrafyanın öğrenmenin bir diğer amacı da doğal çevreyi temiz kullanma, onun gelecek kuşaklardan bizlere bırakılmış bir emanet olduğu gerçeğini unutmamaktır.

{ Add a Comment }