I.İbrahim (Deli İbrahim) Dönemi (1640-1648):

4.Murat’ın kardeşi olan I. İbrahim zamanında Kösem Sultan yeniden etkin hale gelmiş ve çıkarcı çevrelerle işbirliğini sürdürerek, devlette huzursuzlukların bir kez daha oluşmasına neden olmuştur.

1. İbrahim’in ilk zamanlarında, IV.Murat’ın da sadrazamı olan Kemankeş Mustafa Paşa’nın ekonomiyi iyileştirme yönünde yaptığı girişimler başarılı olmuş, ancak Kemankeş, çıkar çevreleri tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

Bu dönemde İstanbul yeniçeri ayaklanmaları ve Celali ayaklanmaları yeniden başlamıştır.

1.İbrahim döneminin önemli bir olayı Girit Adasının kuşatılmasıdır. Bu dönemde başlatılan kuşatma IV. Mehmet zamanında fetih ile sonuçlanmıştır.

I. İbrahim akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle tahttan indirilmiş (bu yüzden Deli İbrahim diye de anılır), oğlu IV.Mehmet çok küçük yaşta padişah olmuştur.