İbni Sina ile İlgili Kısaca – Özet Bilgi (980 – 1037):

Tam adıyla Ebu Ali El-Hüseyin İbn Abdullah İbni Sina El-Belhî, Türk filozof, hekim ve bilim adamı. 980’de Buhara’da doğdu. Babasından ve dönemin önemli bilim adamlarından dersler aldı; matematik, mantık, felsefe, tıp, fizik, metafizik, İslam hukuku, Arapça dilbilgisi gibi konulan çalıştı.

17 yaşındayken Buhara Emiri Nuh İbni Mansur’u iyileştirince Emir, Ebu Ali’yi himayesine aldı. Böylece saray kitaplığından yararlanma fırsatı bulan genç filozof, kendisini daha da geliştirdi ve Aristo felsefesi öğrendi. Aristoteles‘in İslam dünyasındaki takipçisi, böylece Aristo felsefesini Batı’ya taşımış filozof olarak kabul edilen Ebu Ali Sina, daha yaygın adıyla İbni Sina, bununla kalmayıp aslında kendisine özgü denebilecek tıp, matematik, fizik ve metafizik, hatta müzik teorilerini geliştirdi.

Çok önemli eserler kaleme aldı. Yaşadığı dönemin en bilgili insanları arasında kabul edildi. Hemedan’da 57 yaşında vefat etti. Bugün bile çok önemsenen eserleri arasında özellikle, El-Kanun fi’t- Tıp (Tıp Felsefesi), Kitab’üş-Şifa (Sağlık Kitabı), İşarat ve’l-Tembihat (İşaretler ve Uyarılar) sayılabilir.