İnsan, ibadetleri öncelikle Allah’a olan sevgisini ifade etmek, ona olan kulluk görevini yerine getirmek amacıyla yapar. Yoksa Yüce Allah bizim ibadetimize muhtaç değildir. Ancak Allah tarafından emredilen ibadetlerin bireysel ve toplumsal birçok faydası vardır.

İbadetlerin Bireysel Faydaları:

Allah’a kulluk görevini gereği gibi yapan kişi iç huzuru duyar. Kendini manevi açıdan daha güçlü ve güvende hisseder. Manevi yönü güçlü insanlar ise karşılaştıkları olumsuz olaylardan kolay etkilenmezler ve ümitsizliğe düşmezler. Namaz ve dua, kulun Yüce Allah ile ilişki kurabileceği en iyi iletişim yoludur. Namaz kılan insan, günün belli zamanlarında hayatın sorun ve sıkıntılarından uzaklaşır, Yüce Allah ile baş başa kalır. İbadetler insanın Yaradan’ı ile ilişkisini güçlendirir. İbadet eden insan Allah’a duyduğu sevgi, saygı ve bağlılığını ifade eder.

İbadetler insanın iç huzurunun sağlanmasına katkı sağlar. Manevi kirlenmenin önlenmesi ve ahlaki zaafların giderilmesi, uyumlu, tutarlı, dengeli ve huzurlu bir hayatın yaşanması için ibadetler etkilidir. İbadetler, kişinin duygu ve düşüncelerinin güçlenmesine, kişinin manevi yönden olgunlaşmasına vesile olur. Çünkü ibadetler, insanı manevi açıdan zenginleştirip güçlendirmekte ve zorluklara karşı dayanma kabiliyetini artırmaktadır.

İbadet eden insan, Allah’ın her an kendisini görüp gözettiğinin, kendisine yakın olduğunun bilincindedir, ibadet ve dua ederek Allah’tan yardım ister. Onun kendisini sevdiğini, yardımsız bırakmayacağını bilir. Bütün bunlar da ona güç, kuvvet verir. Kendisini güvende hissetmesine katkı sağlar.

İbadetlerin Toplumsal Faydaları:

İslam dininde emredilen ibadetlerin bireysel açıdan olduğu gibi toplumsal açıdan da birçok faydası vardır. Bunların başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz:

  • İbadetler güzel ahlakın gelişmesine katkıda bulunur.
  • İbadetler kötülüklerden alıkoyar.
  • İbadetler sosyal yardımlaşmayı teşvik eder.
  • İbadetler kaynaşmaya katkıda bulunur.