İnsanı ibadet etmeye yönlendiren temel etken inançtır. Allah’ın varlığına, birliğine ve yüceliğine inanan insan, onu ibadet edilmeye layık tek varlık olarak görür. Kur’an’ın, “Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabb’inize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” şeklindeki buyruğunu yerine getirmeye özen gösterir. İnanç ve ibadet, birbirini destekleyen, tamamlayan iki temel olgudur. İbadetlerin temelinde inanç vardır. Yapılan ibadetler de inancı korur ve güçlendirir. Kişinin, inançları konusunda daha duyarlı ve bilinçli olmasına katkı sağlar.

Ahiret inancı da insanı iyi ve güzel davranışlarda bulunmaya, ibadet etmeye yöneltir. Çünkü inancımıza göre Allah, ahiret gününde insanları yeniden diriltecek ve dünyada yaptıklarından sorguya çekecektir. Emir ve yasaklarına uyanları ödüllendirecek, kötülük yapanları ise cezalandıracaktır. İşte bütün bunlara inanan insan, Yüce Allah’ın emrettiği ibadetleri yerine getirmeye önem verir.