Zaman kavramı ve Türklerin kullandıkları takvimler ile ilgili anlatılanların dışında bu konuları tamamlayan ve öğrenilmesi gereken diğer başlıklar şunlardır.

Çağ: Başlangıcı ve sonu belli olan,, büyük bir olayla başlayıp, büyük bir olayla sona eren zaman bölümüdür. Tarihsel süreci çağlara ayırmanın amacı olayların daha kolay öğrenilmesini sağlamaktır: Tarihsel süreç genel olarak ikiye ayrılarak incelenir: Tarih i öncesi devirler. Tarihi devirler.

Tarih Öncesi Devirler

  • Yazının icadından, önceki devirlere denilmektedir.
  • Bu dönemin devirlere (çağlara) ayrılmasında kullanılan araç ve gerecin cinsi belirleyici olmuştur.

Tarihi Devirler

  • Yazının icadından sonraki devirlere denilmektedir.
  • Bu dönemin devirlere ayrılmasında önemli siyasi ve sosyal olaylar belirleyici olmuştur.

Yüzyıl (Asır): Tarihsel süreçte zamanın yüzer yıllık (100) dilimlere ayrılmasıdır. Yüzyıl okunurken dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunmaktadır:

  • Verilen tarihi, yüzyıl olarak okuyabilmek için tarihi gösteren sayının soldan ilk rakamının bir fazlasını söylemek gerekmektedir. Örneğin; Hz. Muhammed “ 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmiştir.” denildiğinde bu tarih, 7. yüzyıldadır.
  • Verilen tarih dört rakamlı olursa bu defa soldan iki rakamının bir fazlasını söylemeliyiz. Örneğin; “l. Dünya Savaşı 1914 – 1918 tarihleri arasında olmuştur.” denildiği zaman bu tarihleri 20. yüzyıl olarak okumalıyız.

Milat (Hz. İsa’nın Doğumu): Hz. İsa’nın doğum tarihine dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak XIII. Gregorius düzenlediği Gregoryen Takvimi’nde Hz. İsa’nın doğum tarihini “0” (sıfır) noktası kabul ederek bir zaman çizelgesi oluşturmuştur. Buna göre, Hz. İsa’nın doğumundan önceki: tarihler Milattan Önce (M.Ö.), bu tarihten: sonraki dönemler Milattan Sonra (M.S). olarak tanımlanmıştır. Bugün bu düzenleme tüm dünyada genel kabul görmüş bir düzenlemedir.

Hicret: Terk etmek, ayrılmak, bir yerden başka bir yere göç etmek anlamlarına gelen hicret kelimesi, genel anlamı itibariyle bir İslam dini kavramıdır. Bu yüzden daha çok Hz. Muhammed ve arkadaşlarının Miladi 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmeleri ile ilgili kullanılmaktadır.