Peygamberimizin Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları:

Hz. Muhammed (s.a.v), 20 Nisan 571 tarihinde Mekke’de dünyaya gelmişti. Babası Abdullah ve annesi Âmine, Mekke’nin önde gelen kabilelerinden biri olan Kureyş kabilesine mensuptu. Hz. Muhammed (s.a.v), babasının vefatından yaklaşık olarak iki ay sonra doğdu. Dedesi Abdülmuttalip, torununun doğumuna çok sevindi. Ona, Muhammed adını koydu. Muhammed; çok övülmüş, övgüye değer, güzel huylan pek çok olan, manalarına gelir.

Mekkeliler, çocuklarını, doğduktan bir süre sonra havası serin yerlerde yaşayan sütannelere verirlerdi. Peygamberimizin annesi Âmine de bu geleneğe uyarak oğlunu Halime adlı bir sütanneye verdi. Hz. Muhammed, Halime’nin yanında dört yıl kaldı. Halime, Peygamberimizi dört yaşında iken getirip annesi Âmine’ye teslim etti. Bundan iki yıl sonra Âmine vefat etti. Böylece öksüz kalan Hz. Muhammed’in bakımını dedesi Abdülmuttalip üstlendi. Hz. Muhammed sekiz yaşına geldiğinde, Abdülmuttalip vefat etti. Bundan sonra Peygamberimiz, amcası Ebu Talip’in yanında kalmaya başladı.

Mekkelilerin çoğu gibi Ebu Talip de ticaretle uğraşırdı. Bu nedenle zaman zaman Mekke dışında ticaret yolculuğuna çıkardı. Peygamberimiz, Ebu Talip ve diğer amcası Zübeyr’le ticaret yolculuklarına katılmıştı. Bu yolculuklarda hem ticaret hayatının inceliklerini öğrenmiş hem de Mekke dışındaki bölgeleri tanımıştı. Hz. Muhammed ticaret hayatında da dürüstlüğü, güvenilirliği ve başarısıyla Mekkelilerin saygı ve sevgisini kazanmıştı. Onun bu özelliklerinden haberdar olan, Mekke’nin zengin kadınlarından Hz. Hatice, Peygamberimize birlikte ticaret yapmayı teklif etti. Hz. Muhammed, bir süre onun ticaret kervanlarını başarıyla yönetti. Bu süreçte Hz. Muhammed’in üstün ahlaki özelliklerini yakından tanıyıp takdir eden Hz. Hatice, ona aracılar göndererek evlenmek teklif etti. Amcası Ebu Talip’in ve diğer aile büyüklerinin onaylarını alan Peygamberimiz, Hz. Hatice ile evlendi. Evlendiklerinde Hz. Muhammed yirmi beş, Hz. Hatice ise kırk yaşındaydı.

Hz. Muhammed, içinde yaşadığı toplumda herkes tarafından dürüst, güvenilir, güzel ahlaklı bir insan olarak tanınıyordu. Bu gibi özellikleri nedeniyle Mekkeliler ona Muhammedü’l – Emin (Güvenilir Muhammed) diyorlardı. Peygamberimizin, gençilği döneminde yaşadığı bazı önemli olaylar vardır. Bunlardan biri, Hilfu’l – Fudûl (Erdemliler İttifakı) adlı topluluğa katılmasıdır. Hilfu’l – Fudûl, Mekke’de yaşanan adaletsizlikleri ve haksızlıkları önlemek amacıyla oluşturulmuş bir gruptu. Hz. Muhammed (s.a.v), bu gruba üye oldu ve çalışmalarında etkin bir şekilde yer aldı.