1) SİRK: Dağların zirve kısmında buzul aşındırması sonucunda oluşmuş, üç tarafı kapalı çukurluklardır. Suların birikmesi ile sirk gölü halini alırlar.

2) TEKNE VADİLER: Eski akarsu vadilerini dolduran buzul kütleleri büyük bir basınçla tabanlarını aşındırarak bu vadilerin “U” şeklini almasına neden olurlar. U şeklindeki büyük buzul vadilerine tekne vadi adı verilir. Boğaz vadiden farkları yamaçlarının daha eğik olmasıdır.

Bilgi Notu 1: Kaçkar Dağlarında yer alan büyük deniz gölü bir sirk içinde yer alan buzulun erimesi ile ortaya çıkmıştır.

Bilgi Notu 2: Buzul vadileri U harfi şeklindedir. Bu tip vadiler tekne vadi olarak adlandırılmaktadır.

3) HÖRGÜÇ KAYA: Buzul kütlesi yüzey boyunca ilerlerken bazen yapı olarak sert kaya kütlelerine rastlar. Ancak bunları kolayca aşındıramadığı için tepesi oval (hörgüç şeklinde) tepecikler olarak kalırlar. Bunlara hörgüç kaya adı verilir.

Bilgi Notu 1: Dağlık bir alanda buzullaşmanın evreleri şekillerdeki gibidir. Eski bir akarsu vadisi zamanla buzul vadisine dönüşür. Buzulun eriyerek ortadan kalkmasıyla tekne vadiler ortaya çıkmaktadır.

Bilgi Notu 2: Küresel ısınmanın en önemli sonuçlarından biri de Dünya’da buzulların hızla eriyerek ortadan kalkmasıdır. Yeni Zelanda’daki Marcshalko buzulunda yapılan gözlemler buzulun eriyerek ortadan kalktığını göstermektedir. Ayrıca erimenin son yüzyılda önemli ölçüde hızlandığı anlaşılmaktadır.